Pranostiky na prosinec

čtyři hořící svíčky
Adventní svíčky, foto archiv

Pranostiky na prosinec patří mezi lidové slovesnosti. Jde o různá zlidovělá rčení, která vycházejí z mnoha generačního pozorování přírody v konkrétním kalendářním období. Ve výsledku se tak naši předkové mohli také odhadnout, které zemědělské plodině se bude v tom roce dařit a které ne. Dnes je pranostika spíše zábavná v tom, jak se snažíme porovnávat, nakolik je pravdivá.

Pranostika (latinsky prognosis) znamená předpověď. Na jejich základě lidé vytvářeli rčení, z kterého bylo možné vysledovat pravděpodobné předpovědi počasí. Česká a moravská slovesnost zná pranostik na stovky. Porovnejte, jak letos vyjdou pranostiky na prosinec.

Prosinec

Sněhulák, foto med
 • Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
 • Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
 • Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
 • Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí. * Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 • Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně vidět, bude rok budoucí úrodný; je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
 • Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
 • Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
 • Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

1. prosince (sv. Edmund Campion)

Zahrada pod sněhem, foto med
 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
 • Když mráz na 1. prosince, vyschne nejedna studnice.

3. prosince (sv. František Xaverský)

 • O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

4. prosince (sv. Barbora, sv. Jan z Damašku)

Rozkvetlá barborka, foto med
 • O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
 • Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
 • Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
 • Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
 • Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

6. prosince (sv. Mikuláš z Myry)

 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
 • Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
 • O svatém Mikuláše často snížek práší.

13. prosince (sv. Lucie)

Zasněžená lavička, foto med
 • Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
 • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
 • Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
 • Od Lucie do Vánoc, každá noc má svoji moc.

16. prosince (sv. Adelaida – Albína)

 • O svaté Albíně schovej se do síně.
 • Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

17. prosince (sv. Lazar)

 • O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
 • 21. prosince (sv. Tomáš apoštol)
 • Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
 • Mráz na svatého Tomáše – zrno bude plné.
 • O svatém Tomáši meluzína straší.
 • Toma, poseď doma!

24. prosince (Adam a Eva, Štědrý den)

Vánoce, foto med
 • Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
 • Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
 • Jasno na den Štědrý – úroda tvrdého zboží a hrachu.
 • Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
 • Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
 • Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

25. prosince (Narození Páně, Boží hod vánoční)

Vánoční výzdoba, foto med
 • Na Boží narození o bleší převalení
 • Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
 • Když čas před Vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
 • Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
 • Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 • Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
 • Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
 • Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.

26. prosince (sv. Štěpán)

 • Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.

28. prosince (Mláďátka)

Zasněžená borovice, foto med
 • Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
 • Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
 • O Mláďátkách den se omlazuje.
 • Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
 • Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.

31. prosince (sv. Silvestr)

 • O Silvestru papeži snížek si již poleží.
 • Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
 • Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Přejít nahoru