Silvestrovské a Novoroční zvyky

novoroční čočka pro bohatství
Čočka značí bohatství, foto med

Co nám na Silvestra a na Nový rok přinese štěstí, zdraví, bohatství a co  naopak smůlu? Lidová tvorba v naší zemi je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy velmi bohatá. Občas můžeme vidět obyčejové nebo zvykoslovné předměty, které se zvyky, s obřady a obyčeji přímo související, ale někdy už nevíme, co přesně znamenaly a k jakému účelu sloužily. Tak se podíváme na některé silvestrovské a novoroční zvyky trochu blíže.

Silvestrovské a novoroční zvyky, obřady a obyčeje nebyly dříve zábavou, tak ani zvykoslovné předměty nebyly pouze bezvýznamnou dekorací, ale měly svůj symbolický význam a úlohu. Jindy měly funkci daru. Inu, naši předkové věděli, že cokoli věnujeme s dobrým úmyslem, k dobrému slouží. A to je věc, na kterou my často zapomínáme podobně jako na pranostiky.

Ochranné symboly

ořechy
Ořechy, foto med

Život, světlo, zdraví a štěstí symbolizovaly zelený strom, zelená ratolest, červené jablko, vejce, svíce, kynuté pečivo, červená barva nebo pestré tkaniny. Symboly plodnosti, hojnosti a bohatství byly hrách, čočka, sušené ovoce a houby, obilí, makovice i ořechy. Jako ochranné symboly lidí, dobytka, stavení a polí působily chléb, česnek, cibule, sůl, med, černý kmín, trny, čaromocné byliny, svěcené ratolesti a pokrmy, červená barva jako životodárná krev. Číst bychom měli umět i symboly smrti, zmaru a pohany: vymlácená sláma, prázdné vaječné skořápky (či ulity hlemýžďů), přelomená svíce, bílá barva.

Malá škola zaříkávání

sůl, svíčka a kameny
Sůl, kameny a svíčky, foto med

Na přelomu starého a nového roku si můžeme trochu kouzlit a s přimhouřenýma očima použít pro následující rok třeba něco z lidové magie: Sůl, kameny a svíčky nám energeticky vyčistí náš domov. Chceme-li jít do hloubky, nasypeme do koutů, před práh a podél zdí na den a noc sůl. Až ji budeme vymetat, použijeme staročeské zaklínání: „Vymetám, vymetám všechnu špínu, všechny nepravosti vymetám.“  Poté dokola obejdeme se zapálenou svící místnost, a ve vstupu do místnosti pohybujeme svíčkou zleva nahoru, vlnovkami v rámu dveří dolů a směrem nahoru po pravé straně místnost před zlem uzavřeme.

Vycinkání zla zvonkem

V každé místnosti bytu zazvoníme zvonkem – pokud zní jasně, je všechno v pořádku. V opačném případě cinkáme tak dlouho, dokud zlé duchy „nevycinkáme“ a zvonek nebude znít jasně. O zvonech a zvonařství ZDE.

Kruhy v oknech

Kruhy pověšené v oknech chrání před černou magií, uřknutím, uhranutím a kletbám: skrze ně se obalujeme do světla. Účinek se znásobí, jsou-li vyplněné háčkovaným nebo paličkovaným motivem, převážně květinovým. Také je velmi účinný lapač snů .

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Novoroční oběd, foto med

Přání zdraví a štěstí se promítá i do svátečního jídla: Tak například čočka symbolizuje hojnost, protože kulatým tvarem připomíná peníze. Tučnější jídla jako ovar, klobásy či uzené, podávané na Nový rok znamená hojnost a prosperitu. Prasečí rypáček na talíři je symbolem štěstí. A kdo najde na Nový rok v loňské vánočce zapečený hrášek , bude mít celý nový rok v podstatě ve všem vystaráno… A co by se jíst nemělo? Všechno, co má peří, aby nám štěstí neuletělo.

Čemu se na Nový rok vyhnout

Na Nový rok by se měl každý vystříhat hádek a mrzutostí, aby neměl po celý rok peklo. Také se na Nový rok nemá dlouho vyspávat, jinak získáme pověst lenocha a darmošlapa. Měli bychom si obléct něco nového a mít u sebe víc peněz, abychom se nemuseli strachovat, že nám budou v roce příštím chybět. První návštěvou, která překročí práh našeho bytu, má být dívka nebo dítě – rozhodně ne baba. Také se z domu nemá nic vynášet, protože by nám to mohlo celý rok chybět. A rozhodně nikde nesmí viset prádlo: hospodyně, která by ho ten den věšela, by se dozajista do roka usoužila.

Přejít nahoru