Čištění kotle

Kotel a jak ho čistit
Kotel na tuhá paliva, foto med

Pokud bychom dlouhodobě zanedbávali údržbu kotle s odvodem spalin do komína, může dojít i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí. Přes léto většina lidí na svůj topný systém zapomene. A právě letní měsíce jsou ideálním obdobím pro jeho pravidelnou údržbu, která by se měla provádět jednou ročně. Pravidelná kontrola a čištění kotle navíc ušetří až deset procent paliva.

Může se stát, že když si na podzim chceme začít topit, zjistíme, že náš kotel nefunguje. Na vině bude zanedbaná údržba. V sychravém počasí je každý výpadek topného systému nepříjemně znát. Porucha pak způsobí odstávku, která je mnohonásobně delší a navíc v době, kdy už není žádné teplo, než kdybychom si objednali odbornou firmu na revizi kotle. Několik stokorun a jedna až dvě hodiny času opravdu nejsou za rok klidu a pohodlí nijak přemrštěné investice. Lze tak předejít drobným i případně vážnějším poruchám i ušetřit až deset procent z protopeného plynu.

Jaké poruchy kotli hrozí

Kotel, foto archiv

Nejčastější porucha kotle na pevná paliva je jeho zanesení zbytky popela, které mohou zablokovat spalinové cesty. Dosti častou závadou je také zablokování komína popílkem. Kotel proto nemá dostatečný tah a potřebné množství vzduchu pro spalování, čímž výrazně ztrácí svůj výkon. To se obvykle projeví nízkou teplotou vratné vody v otopném systému a následně porucha kotle vlivem nastalé kondenzace spalin v kotli, tvoří se dehet a další agresivní látky a kotel začne zevnitř rezivět. To se nestává, pokud po čas hoření voda dosahuje provozní teploty, protože většina zbytků po hoření propadne do sběrné nádoby či vylétne v podobě plynů komínem. Ke kondenzaci dojde právě vlivem chladnější vratné vody.

Servisní prohlídka

Životnost kotle prodlouží i pravidelné vymetání popele., foto med

Nejlépe uděláme, kdy si objednáme firmu, která se revizí kotlů zabývá, a to tak, že s předstihem. Na internetu jich najdeme dost. Servisní technik pak zkontroluje, zda všechny komponenty systému fungují správně – mimo jiné kotel, zásobník, regulace a expanzní nádoby. Je-li to nutné, vyčistí teplosměnné plochy od usazených nečistot a nastaví znovu kotel na dané parametry. Opotřebované díly vymění a také změří hodnoty CO2. Po kontrole pracuje systém opět hospodárně a ekologicky. Je také výrazně méně náchylný k poruchám. Můžeme tak předejít výpadkům na podzim a v zimě, kdy bude kotel opět muset podávat plný výkon. Preventivně bychom také měli pravidelně smetáčkem vymetat popel před každým zatopením.

Kdy je nejvhodnější doba pro revizi

Jestliže servisní prohlídku ustavičně odkládáme, může se stát že si technika pozveme, až když vám bude zima a topit vůbec nepůjde. To proto, že na podzim si vzpomeneme pozdě a na jaře a v létě na nějaké vytápění zapomeneme zcela. Nejlepší období pro objednání revize kotle je nejlépe ihned po skončení topné sezóny, nejpozději tak měsíc před topnou sezonou.

Přejít nahoru