Problémy s hlučným potrubím

vodovodní potrubí
Potrubí v koupelně, foto zu

Někdy přes veškerou pečlivost, která byla věnována instalaci vody, odpadu i rozvodu radiátorů v našem bytě, máme problém. Jsme nuceni každou chvíli poslouchat záhadné pištění, bouchání a kvílení. Proč se tak děje a jak problémy s hlučným potrubím odstranit?

Prvním problémem je bouchání, vznikající uzavřením kohoutku nebo ventilu, které náhle přeruší proudění vody, což vyvolá rázovou vlnu v potrubí. Zde je pomoc jednoduchá. Hluku v přívodních trubkách studené vody a ventilům pračky se zbavíme tak, že snížíme tlak vody hlavním uzavíracím kohoutkem stoupačky.

Bouchání v trubkách

Jestliže snížení tlaku vody přiváděné ke kohoutkům k odstranění klepavých zvuků v trubkách nepostačuje, nainstalujeme do rozvodů eliminátor rázových vln. Toto zařízení obsahuje malou nádržku naplněnou vzduchem anebo píst, který absorbuje rázové vlny způsobující hluk.

Potlačení vibrací

Voda v koupelně, foto zu

Aby trubky probíhající ve vzduchovém polštáři pod visutými prkennými podlahami nevibrovaly, musíme je dobře upevnit. Měděnou trubka o průměru 15 mm podložit latí nebo upevnit svorkami k nosníkům každých 1,2 m u vodovodního potrubí. A také každých 1,8 m u stoupacího potrubí. Pro trubky o průměru 22 mm můžeme zvýšit rozestup upevnění ve vodorovném směru na 1,8 m. Respektive na 2,4 m u svislé trubky.

Kouzla s plasty

Problémy s hlučným potrubím odstraníme tak, že úroveň hluku přenášeného měděným potrubím snížíme. A to vyříznutím jeho části a nasazením jedné nebo dvou plastových spojek na sraz. Pokud se hluku nelze zbavit jiným způsobem, můžeme dokonce nahradit problémové části měděného potrubí ohebnými plastovými trubkami.

Bublání vody v odpadní trubce

Kotel, foto med

Stane se, že při vypouštění umyvadla, vany nebo dřezu provází odtékající vodu hlasitý bublavý zvuk. Tento problém je v odpadní trubce, která je buď příliš dlouhá, nebo nemá dostatečný spád. To vede k tomu, že se trubka zcela zaplní dříve, než se umyvadlo, vana nebo dřez stačí vyprázdnit. Do odpadní trubky se vtahuje vzduch, který působí hluk. Jediné řešení v případě příliš dlouhé trubky spočívá v její záměně za trubkou o větším průměru. Také můžeme zvýšit spád trubky tím, že nainstalujeme mělčí sifon, abychom mohli odpadní trubku připojit o něco výš.

Vzduchová zátka

Prskání proudu horké vody z kuchyňského kohoutku způsobovala vzduchová bublina, která pronikla do trubky přivádějící vodu z bojleru. Problém můžeme vyřešit krátkým kusem zahradní hadice, kterou propojíme výpusť kohoutku horké vody s výpustí kohoutku studené vody. Pak nejprve roztočíme kohoutek horké vody a potom pustit vodu studenou. Vyšší tlak v potrubí studené vody, přicházející z vodovodního řadu, vzduchovou zátku vytlačí z přívodní trubky horké vody do bojleru.

Vrzání trubek

Radiátor, foto med

Trubky s horkou vodou a trubky ústředního topení často vedou výřezy v podlahových nosnících. Pokud trubky přiléhají k nosníkům příliš těsně, mohou při rozpínání a smršťování vrzat, a tento nepříjemný zvuk rezonuje v podlaze. Pro získání přístupu k trubkám, kde podle našeho mínění vržou, sejmeme podlahová prkna. Poté příliš mělké nebo úzké zářezy ostrým dlátem zvětšíme a trubky v místech průchodu nosníky uložíme do skelné vaty.

Přejít nahoru