Slaměný anděl a vánoční kouzlo

andělé ze slámy
Slamění andělé pro štěstí, foto med

Andělé na vánočním stromku, který představuje biblický strom poznání a života věčného, symbolizují příchod nového věku. Anděl s trubkou zavěšený nad vánoční tabulí má údajně tu moc, že přivede domů zbloudilou duši a usmíří rozhádané příbuzné.

Co potřebujeme k výrobě slaměného anděla

Výroba slaměného anděla, foto med

Anděl v našich představách má většinou dlouhé bílé šaty, rozpuštěné vlasy sepnuté zlatou čelenkou se zlatou hvězdou, v místě lopatek má umístěna křídla, jejichž velikost se různí a někdy bývá zobrazován se svatozáří. Náš je stylizovaný. Bude ze slámy celý, v tom případě potřebujeme jen slámu a kousek bavlnky nebo provázku. Chceme-li anděla s reálnější hlavičkou, koupíme si hlavičku ve výtvarných potřebách nebo použijeme velký dřevěný korálek. Ve výtvarných potřebách také dostaneme slámu, pokud jsme si ji včas nenasbírali.

Přípravné práce

Výroba slaměného anděla, foto med

Nejvhodnější sláma na slaměného anděla je pšeničná. Pokud jsme si ji koncem léta nasbírali, jistě jsme ji správně ošetřili: odstranili jsme olistění, vystříhali kolínka a v jedné vrstvě (aby nezplesnivěla) ji vysušili. Nyní z naší zásoby vybereme asi tak 25-35 dlouhých stébel – 10-15 na křídla a 15-20 na tělíčko. Počet stébel je orientační – čím víc, tím bohatší je anděl . Poté stébla namočíme do teplé vody alespoň na hodinu. Materiál musí být během práce stále vlhký, jinak sláma praská a láme se. Připravíme si také bavlnku, nůžky a dlouhou jehlu. Případně také úzkou stužku na mašličky.

Slaměný anděl – postup výroby

Výroba slaměného anděla, foto med
  1. Stébla vlhké slámy srovnáme slabšími konci, sestřihneme na stejnou délku a asi 1,5 cm od okraje tento svazek pevně seškrtíme nití. Rozevřená stébla otočíme přes svázaný konec, přes který je pravidelně rozprostřeme a těsně pod úvazem opět pevně svážeme. Právě jsme si vyrobili hlavičku. Chceme-li, aby byla větší, postup ještě jednou zopakujeme, měli bychom ale mít opravdu dlouhá stébla.
  2. Teď si vyrobíme andělská křídla. Svazek 10-15 kusů stébel srovnáme do roviny, délku srovnáme nůžkami. Poté všechna stébla uprostřed vodorovně propíchneme větší jehlou.
  3. Podél jehly pak stébla pevně svážeme tak, aby se vodorovně rozprostřely.
  4. Dlouhé konce stébel tělíčka, protože nebyla vázaná podle jehly, jsou rozprostřené na všechny strany. Rozdělíme se na dvě poloviny, a vložíme mezi ně křídla, která pečlivě vyrovnáme a pod nimi tělíčko opět pevně stáhneme a svážeme.
  5. Vrškem hlavičky ještě prosákneme bavlnku za zavěšení, stébla rozprostřeme do kruhu a necháme proschnout – máme základní tvar anděla .

Tipy

Výroba slaměného anděla, foto med
  • Ze tří stébel můžeme uplést copánek, který na koncích svážeme. Složíme ho mezi stébla ještě nad křídly, představuje ruce. Do nich můžeme vložit kousek silnějšího stébla jako trubku.
  • Copánky také můžeme ozdobit hlavičku, uvážeme na ně malé mašle.
  • Stébla křídel také podle pravítka zalomíme a provážeme je mezi sebou barevnou bavlnkou.

Jak je to s anděly?

Výroba slaměného anděla, foto med

Podle biskupa a spisovatele z 2. poloviny 1. století Dionýsa z Areopagu se andělé dělí na tři skupiny. V první skupině, která obklopuje Boha, jsou serafíni, cherubíni a trůny. Ve skupině druhé jsou panstva, síly a mocnosti, které vládnou hvězdám a živlům. A ve třetí skupině jsou knížectva, archandělé a andělé, knížectva povolána k ochraně pozemské říše a archandělé a andělé vykonávají poslání Božích poslů. Andělé mívají nejrůznější podobu. Cherubíni mají stejně jako serafíni tři páry křídel. Mají lidskou hlavu, ale postavu zakrývají mohutnými křídly. Dvěma křídly si halí tvář, dvěma nohy a dvěma se nadnášejí. Ostatní andělé obvykle mívají lidská těla.

Přejít nahoru