Výrobky z kukuřičného šustí

taška upletená z kukuřičného šustí
Taška z kukuřičného šustí, foto archiv

Výrobky z kukuřičného šustí jsou nejen krásné, ale i pevné a trvanlivé, například tašky utkané ze šustí vydržely uživateli někdy po celý život. Technika je jednoduchá – z proužků šustí tvoříme tzv. provázek, z něhož na formě s natlučenými hřebíčky vytvoříme nejprve osnovu, kterou dále proplétáme. U takové práce se příjemně relaxuje a výsledný produkt může být milým dárkem.

Kukuřice, foto med

Šustí získáme k kukuřičných klasů. Vyhýbáme se jen napadenému hnilobou a příliš přezrálému, které poznáme podle odstínů hnědé barvy. Pro zpracování jsou vhodné pouze tři až čtyři vnitřní vrstvy listů. Nevyužijeme ani nejjemnější šustí, které těsně obaluje klas se zrnem. Nasbírané šustí ukládáme v tenkých vrstvách na suchém místě. Před zpracováním je namáčíme do vody – pracujeme zásadně s vlhkým materiálem. Odtrhneme tmavé okraje (v šíři 2 – 5 mm). Rubová strana listu, která je hladší jež lícová vroubkovaná, zůstávala na povrchu. Dosud jsme z kukuřičného šustí vyráběli panenky a technikou tkaní pak prostírky  a podložku pod horké hrnce.

Prostorové výrobky a forma

Obal na květináč, foto archiv

Prostorové výrobky z kukuřičného šustí byly dříve i v českých zemích zcela běžné a bývaly k nim vyrobené dřevěné formy, přímo ve tvaru tašek, klobouků, dóz či krabiček. Protože k tkaní dózy nebo krabičky opravdu potřebujeme nějakou formu, můžeme si ji snadno vytvořit například i z hodně pevného polystyrénu nebo z roury, na které byl navinut koberec. Ty Formu si můžeme vyrobit z jakéhokoli materiálu, ve kterém budou držet hřebíčky. Jen mějme na paměti, že při postupném sesychání šustí se tkanina mírně smršťuje a vzniklou silou by mohla hřebíčky z formy vytahat.

Provázek

Základ pletení z šustí, foto med

Základem plochých i prostorových výrobků z šustí je provázek, který splétáme ze stejně širokých proužků a ihned zatkáváme. Konec provázku během práce nepouštíme, neboť by se rozmotal. K protahování provázku při tkaní na formě používáme háček na háčkování. Proužek přeložíme napůl, zahákneme za první hřebíček a omotáme širší část přes slabší. K širšímu konci přiložíme užší částí další proužek šustí a začínáme omotávat jak přiložený proužek, tak konec původního. Po dvojím otočení změníme způsob obtáčení – obtáčíme teď tím, který jsme předtím obtáčeli (čímž skryjeme i konec předchozího). K silnému konci přidáme další proužek slabším koncem a pokračujeme, přičemž celou dobu střídáme omotávaní konce. Stále přidáváme nové a nové proužky. Nepravidelnosti provázku průběžně srovnáváme rukou, ale většinou se stejně skryjí ve vazbě.

Tvar krabička

Forma na -tkaní z šuští, foto archiv

Podél krychlové formy natlučeme hřebíčky. Osnovu natahujeme od jedné horní strany přes dno k protilehlé horní stěně, kolem hřebíčku zpět, přes dno k následnému hřebíčku první strany až do natažení celé osnovy přes dvě protilehlé strany a dno. U posledního hřebíčku se otočíme, přejdeme k prvnímu hřebíčku na dosud nepokryté stěně, zahákneme provázek a vedeme jej ke dnu, které protkáme a pak vedeme provázek ke hřebíčku na dosud prázdné protilehlé straně. Otočíme se kolem hřebíčku, vedeme provázek až ke dnu, tam ho opět protkáme a vedeme k dalšímu hřebíčku. Dostaneme utkané celé dno a osnovu nataženou na všech čtyřech stranách formy. Poté od spodní hrany kolem dokola protkáváme stěny. Stejným způsobem vyrobíme na odpovídající formě i tašky a kabelky.

Dóza

Prostorový výrobek s kruhovým dnem tkáme jinak. Nejprve si jako v předchozím případě připravíme formu. Drobné předměty, jako malé mističky apod. můžeme zpracovávat i na velkých korkových zátkách. Pro výrobu dózy využijeme kousek roury od koberců. Z překližky vyřízneme kolečko o průměru obvodu roury a přilepíme je z jedné strany např. izolepou. Celý válec omotáme igelitem nebo izolepou, aby se karton, z něhož je vyráběn, nepromáčel, neboť pracujeme s vlhkým šustím.

Příprava formy

Dóza tkaná na kusu roury od koberce, foto archiv

Začínáme vždy středem dna. Osnovu táhneme křížem (jako paprsky sluníčka) na hřebíčky natlučené po obvodu, a pak je od středu protkáváme do kruhu. Protože je provázek z šustí poměrně silný a střed dna, kde se osnovy kříží, by byl příliš tlustý, dno odlehčíme. Do středu dna natlučeme čtyři hřebíčky. Další hřebíčky v asi dvoucentimetrových rozestupech natlučeme na horní okraj válce (do výšky, odpovídající výšce dózy). Potřebujeme lichý počet osnovních nití, abychom se v druhé řadě dostali k protilehlému protkávání (tj. vlákno, které jsme v první řadě vedli pod osnovní nití, vedeme v druhé řadě nad osnovní nití).

Kruhové dno

Začínáme u horního obvodu, kdy přeložený proužek šustí omotáme kolem jednoho hřebíčku a vedeme přes stěnu, paprskovitě do středu, otočíme se kolem středového hřebíčku a vedeme vlákno k obvodovému hřebíčku vedle začátku. Otočíme kolem hřebíčku, vedeme přes stěnu k druhému středovému hřebíčku, tam otočíme a vedeme na obvod, ale tentokrát o čtvrtinu průměru dále. Takto natáhneme nejprve osnovní nitě, které válec rozdělí na čtvrtiny. Když ukončíme poslední otáčku čtvrtiny u čtvrtého středového hřebíčku, zajistíme vlákno pátým hřebíčkem ve středu dna. Protkáme křížovou osnovu dna dvěma řadami. Jednou vedeme vlákno přes jednu osnovu, jednou pod jednu osnovu.

Osnovy

Začneme přidávat osnovy tak, že u tkaniny mezi každé dvě ramena kříže zatlučeme nový hřebíček. Kolem každého vedeme postupně vlákno ze dna na obvod (doprostřed mezi dvěma osnovami, otočíme se kolem hřebíčku a vedeme vlákno zpět a kolem druhého přidaného hřebíčku… Rozdělíme tak válec na osminy. Po natažení osnov část dna opět protkáme a asi centimetr od okraje přidáme do středů paprsků další hřebíčky a dno tak rozdělíme na šestnáctiny, přičemž každý dílek je rozdělen dvěma vlákny osnovy.

Stěny

Protkali jsme celé dno a než začneme protkávat stěny, zpevníme hranu dna tak, že vedeme provázek přes dvě osnovy a přes jednu osnovu se vrátíme. Vytvoříme zdobný zoubkový steh. Po jedné řadě zpevňovacího stehu začneme protkávat stěny rypsovou vazbou – tj. přes dvě osnovní nitě a pod jednu, stále kolem dokola. Pomáháme si háčkem na háčkování. Až se dostaneme těsně pod hřebíčky na obvodu, opět zpevníme okraj tak, že vedeme vlákno přes dvě osnovy a vrátíme se pod jednu zpět. Opět vytvoříme zoubkový okraj. Musíme se dostat k jedinému samotnému vláknu osnovy, kterým jsme začínali. Sejmeme ho z hřebíčku a očkem, kterým bylo k hřebíčku připevněno, protáhneme konec provázku, kterým jsme tkali, protáhneme ho opačným směrem a zatáhneme do osnovy. Zbytek odstřihneme. Hotovou práci necháme uschnout na formě a opatrně sejmeme.

Přejít nahoru