Jak tapetovat – rohy, okna, vypínače

Jak tapetovat, foto archiv

S tapetami nových generací může být s trochou nadsázky tapetování osobitou víkendovou zábavou. Nejrůznější druhy moderních tapet a účinná speciální lepidla navíc každému nabízejí téměř nekonečný počet možností v navrhování vlastního interiéru. Polepit rovné stěny je snadné. Obtížnějšími se mohou jevit rohy, výklenky, místa kolem zásuvek, vypínačů, oken, dveří… Ale když víme jak tapetovat, zvládneme to.

Druhy tapet jsou popsány ZDE,  příprava na tapetování TADY.  O tom, jak se tapetuje vliesovými tapetami, jsme již také psali.

Tapetování rohů

Tapetování, foto med

Rohy by neměly být problémem ani u vzorovaných tapet. Tapetování kolem vnějších i vnitřních rohů provádíme tak, že tapety zahneme kousek za roh a na přehyb nalepíme ustřiženou část. U vinylových tapet natřeme lepidlem na líc zahnuté části tak, aby nový ustřižený konec dobře držel.

Postup tapetování rohů

Roztírání lepidla, foto med
 1. Tapetu postupně kartáčem zahneme. Palcem a ukazovákem přejedeme podél rohu, aby se vytvořila hrana. Tužkou podle pravítka narýsujeme svislou čáru od stropu k podlaze ve vzdálenosti asi 2,5 cm od okraje rohu.
 2. Ostřím řezákem tapetu podle pravítka podél vyznačené kolmé linky odřízneme. Válečkem přejedeme po okraji zahnutého dílu, aby tapeta pevně přilnula ke stěně.
 3. Ustřiženou část, případně nový pruh, nalepíme přes zahnutou část okraje. Vzor na sebe musí navazovat. Uhladíme kartáčem a válečkem zpevníme okraje překrývajících se tapet. Tento postup je vhodný zejména pro ne zcela dokonale pravoúhlé stěny.
 4. Změříme si vzdálenost od okraje posledního dílu tapety k vnitřnímu rohu. Přidáme 2,5 cm na záhyb. V této šířce ustřihneme pruh tapety, odstřižený proužek zatím odložíme. Ustřižený díl položíme na stěnu podél okraje předchozího dílu.
 5. Vzor na sebe musí navazovat. Kartáčem uhladíme tapetu směrem do rohu. Válečkem přejedeme po okraji přehybu, aby pevně přilnul ke stěně. Vyznačíme si šířku odstřiženého pruhu s přidáním 5 cm. Tuto vzdálenost označíme na několika místech.
 6. Vyznačené body spojíme pomocí velkého pravítka v rovnou svislou čáru. Předtím odstřižený proužek natřeme na stole lepidlem. Po potřebně dlouhé době ho pečlivě přiložíme ke kraji podle nakreslené čáry a uhladíme.

Vypínače a zásuvky

Lepení tapet, foto med

Před prací vypneme přívod elektřiny. Instalaci můžeme zakrýt krycí nebo izolační páskou. Nejjednodušší je, když odšroubujeme kryty zásuvek a vypínačů, ale tapetovat lze i kolem nich.

Postup tapetování kolem vypínačů

 1. Pruh tapety nalepíme obvyklým způsobem. V místě, kde se nachází vypínač, přitlačíme tapetu kartáčem tak, aby se vytvořil obrys.
 2. V tomto místě obrysu tapetu ostrým modelářským nožem nařízneme do kříže. Cípy papíru odhrneme a přehneme kolem vypínače.
 3. Vyčnívající špičky odstřihneme nebo odřízneme. Kolem vypínače tapetu uhladíme. Před zapojením elektřiny vypínač očistíme od lepidla.
 4. Jinak tapetujeme za vypínačem: naříznuté cípy ostříháme kolem vypínače malými nůžkami. Šroubovákem uvolníme kryt, aby odstával asi 6 mm od stěny.
 5. Tapetu zasuneme za kryt a kartáčem uhladíme. Přišroubujeme zpět kryt vypínače. U tapet z materiálů obsahujících kov tento způsob nepoužíváme.

Okenní rámy a zárubně dveří

Kolem oken a dveří tapety nastříháme tak, aby odpovídaly jejich tvaru ,a vzorek na sebe navazoval. Při stříhání tapety kolem překážky počítáme se záhybem nejméně 3 cm. Připravíme si budeme štětec na uhlazování, nůžky na papír, malé nůžky a modelářský nůž.

 

Postup tapetování kolem zárubní

Válečky, foto med
 1. Na povrch natřený lepidlem nalepíme tapetu a uhladíme ji směrem k rámu. Papír do spoje mezi stěnou a rámem přitlačíme kartáčem. Vyznačíme hranu přehybu přejetím konečky prstů.
 2. Podle vyznačené hrany tapetu šikmo nastřihneme. Podlepíme ji, ustřihneme a přiložíme zpátky na stěnu. Postup opakujeme, dokud tapeta přesně nepřiléhá k rohu rámu.
 3. Zastřiženou tapetu přitiskneme na stěnu a kartáčem uhladíme, přebývající lepidlo otřeme. Tapetu několika krátkými střihy nastřihneme u dalšího přehybu a kolem rohu rámu.
 4. Prsty vyznačíme hranu přehybu kolem rohu rámu. Odloupneme tapetu od stěny a v přehybu ustřihneme. Jestliže lepidlo zasychá, tapetu přimázneme a uhladíme kartáčem.
Přejít nahoru