Velikonoční týden – co se dělalo a co jedlo

velikonoce a malovaná vejce
Dřevěné velikonoční kraslice, foto med

Velikonoce podle křesťanů v podstatě začínají Květnou nedělí. Tou začíná pašijový velikonoční týden, poslední před Božím hodem velikonočním. Je ve znamení posledního týdne půstu. Květná neděle připomíná příchod Ježíše do Jeruzaléma – symbolem jsou palmové ratolesti, u nás kočičky, které se světí. Pohané tuto neděli oslavují procitnutí přírody ze zimního spánku.

Květná neděle křesťanů je začátkem Svatého týdne. Konají se procesí a průvody jako symbol účasti na cestě Ježíše na jeho cestě utrpení a vzkříšení.

Svatý týden

Každý den Svatého týdne má svůj název i svůj význam. Stejně jako šest neděl před Velikonocemi. Velikonoční týden – více ZDE.

Modré (žluté) pondělí

výzdoba dveří
Velikonoční dekorace, foto med

Modré pondělí je poslední masopustní pondělí a je ve znamení nicnedělání. Kostelní výzdoba byla modrá až modrofialová, ale žádné obřady se ten den nekonaly.
Co se dělá a co ne:
* tento den se nevykonává žádná práce, to se ale netýká práce kolem přípravy jídla
Co se jedlo:
* pečou se Boží milosti – recept ZDE.

Šedivé úterý

Ani tento den se nekonaly žádné obřady. Na Šedivé úterý se uklízelo a hlavně se vymetaly pavučiny z koutů.
Co se dělá a co ne:
* důsledným úklidem vyženeme z domu zlé duchy a negativní energii.
Co se jedlo:
* Pučálka – recept ZDE.

Škaredá (Sazometná, Smetná, Černá) středa

velikonoční dekorace
Velikonoční dekorace, foto med

Škaredá středa má připomenout Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek (Jidáš škaredil na Krista). Název Sazometná naznačuje, že se toho dne vymetaly se saze z komína. Dokončoval se velký jarní úklid, smýčilo se. Hospodáři donesli do kostela posvětit opálené polínko dřeva. Z něj pak doma nadělali třísky, které se svěcenými kočičkami zapíchali do rohu polí. Mělo to přinést bohatou úrodu a brzké žně.
Co se dělá a co ne:
* neškareďte se, mohlo by vám to zůstat, škaredili byste se každou středu v roce
Co se jedlo:
* jedí se nevzhledná jídla – trhance – placky, bramboráky, bác, palačinky, které se při přípravě záměrně potrhají

Zelený čtvrtek

kopřivy
Snězte něco zeleného, foto med

Zelený čtvrtek je prvním ze slavnostních dnů Svatého týdne. Konala se Poslední večeři Páně, večer pak zvony odlétají do Říma a v kostelích je ticho až do Bílé soboty. Zvonění nahradí zvuk řehtaček, klapaček aj., který také vyhnal nečisté síly z domů. V ten den se nosilo zelené mešní roucho. Děti chodily s řehtačkami nebo klapačkami, mlýnky a dalšími předměty, které rámusily, a koledovaly.

Co se dělá a co ne:

 • snězte něco zeleného – špenát, zelí, petržel, kopřivy… – abyste byli po celý rok zdraví
 • nehádejte se s nikým – hádky se vám budou vyhýbat
 • nemá se nic půjčovat – peníze si k vám samy najdou cestu
 • před rozedněním zatřeste ovocnými stromy – urodí se více ovoce
 • s posledním úderem zvonu zacinkejte penězi – budou se vás držet po celý rok
 • spalte smetí a hoďte je přes plot – váš dům opustí myši i hmyz
 • umyjte se ráno rosou, budete celý rok chráněni před nemocemi                                                                                                                                               Co se jedlo:
 • jidáše potřené medem – kdo sní, bude chráněný před uštknutím hadů i před žihadly vos. Recept ZDE.
 • jarní bylinková polévka – recept ZDE s preclíky nebo škvarkovými plackami
 • luštěninová jídla, např. Kočičí tanec (zapékaná čočka a kroupy s česnekem), Pučálka, Šumajstr (fazole s kroupami, škvarky…). Recepty ZDE.

Velký pátek

jarní procházka
Jaro u říčky, foto med

Podle křesťanů byl na Velký pátek ukřižován Ježíš Kristus, zemřel na kříži a byl pohřben. V tento čas se konají obřady a pobožnost křížové cesty. Tento den drží křesťané přísný půst ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle pohanské tradice je ale Velký pátek spojen s kouzly. Otevírají poklady ve skalách – označuje je záře. Otevírá se i hora Blaník. Voda z horských pramenů se mění na víno. Také to byl to den bosorek a čarodějnic, které tajně kladly na kámen v potoce slámu nebo povříslo, ale jen samy věděly proč. Z vody vycházeli vodníci a proháněli se po souši na koních.

Co se dělá a co ne:

 • před východem slunce se omyjte v potoce – budete zdraví
 • nesmí se hýbat s půdou – na venkově se nepracovalo na poli ani v sadě
 • nepralo se prádlo
 • nic se nepůjčovalo, protože půjčená věc by mohla být očarovaná

Co se jedlo:

 • postní jídla – ryby, bramborové těsto ve tvaru ryby
 • hustá polévka, ve které bývá kysané zelí, špenát, brambory a luštěniny

Bílá sobota

Pomlázky, foto med

Den vzkříšení, konec půstu, z Říma se vracejí zvony. Bílé roucho je znakem čistoty. Světil se paškál – oheň, od kterého se zapalovala velikonoční svíce, od které si hospodyně zapalovaly doma ohně. Křesťané oplakávali Krista, který ležel v hrobě. O Velikonoční noci vstal z mrtvých.
Co se dělá a co ne:
* pletou se pomlázky – návod ZDE
* barví se vajíčka – návody ZDE a ZDE
Co se jedlo:
* pečou se velikonoční beránci a mazance recept ZDE.
* připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy

Neděle – Boží hod velikonoční

Velikonoční neděle, foto med

Po Velké noci, kdy vstal Ježíš z mrtvých, nastává Boží hod velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána. Světily se velikonoční pokrmy (mazance, vajíčka, chléb, beránci…) a každá návštěva z nich pak dostala kousek. Kus svěceného jídla se daroval poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

Co se dělá a co ne:

 • nechávají se světit velikonoční pokrmy
 • peče se chléb a nechá se světit
 • připravuje se koleda

Co se jedlo:

 • mazanec
 • posvěcený beránek (z masa nebo sladkého těsta) – najdete ztracenou cestu
 • masový vývar
 • jehněčí, kůzlečí nebo telecí maso. Uzené maso.

Velikonoční pondělí

Batikovaná vejce, foto med

Velikonoční pondělí je nejvýznamnější den celých Velikonoc. Křesťané se radují, pohané provádí obřady plodnosti. Chlapci i muži chodí s pomlázkami, šlehají – pomlazují děvčata a ženy (symbol zdraví, svěžesti a plodnosti), a dostávají za to od nich malovaná vajíčka, dospělí také „panáka“ nebarevné kořalky. Pohanské děti – potomci Keltů – hledají v zahradě vejce a sladkosti, které tam schoval velikonoční zajíc. Večer se chodilo k muzice v hospodě.

Co se dělá a co ne:

 • ženy a dívky mají být pošlehány čerstvými pruty (pomlázkou), aby byly celý rok svěží a zdravé. Chlapci a muži za to dostanou barevná vajíčka.
 • krajově se polévá vodou – má to stejný význam jako pošlehání. Někde muži polévají ženy, jinde ženy muže.
 • jedno vejce se rozdělí na tolik dílů, kolik je členů domácnosti a každý sní jeden díl. Říká se: Kdybys někdy zabloudil, vzpomeň si, s kým jsi jedl vejce, a najdeš cestu domů.
 • děti hledají vejce a dárky od velikonočního zajíčka

Co se jedlo:

 • vejce na všechny způsoby
 • velikonoční nádivka s kopřivami (recept ZDE) a pečené maso
 • mazanec, beránek, sladkosti, ptáčkové z těsta
Přejít nahoru