Jak se plete pomlázka a tatar

Velikonoční pomlázky, foto med

Velikonoční pomlázka a tatar jsou známé asi od 14. století. Jedná se původně o pohanský zvyk, kdy dospívající chlapci spleteným svazkem čerstvých jarních proutků z vrby, ozdobených barevnými stuhami šlehají neprovdaná děvčata. Švihat se má lehce přes hýždě a nohy, přičemž mají chlapci odříkávat koledu. Tímto úkonem předávají dívkám svěžest, zdraví ohebnost a pružnost mladého proutí plného jarní mízy. Dívky podle tradice chlapcům poděkují a odmění je malovaným vejcem, nejlépe červenou kraslicí. Pomlázku by si každý chlapec měl uplést sám, což není nic složitého.

Tatar, foto med

V Čechách se obvykle pletou hranaté copánky z osmi proutků, ačkoliv lze plést je možné z jakéhokoliv sudého počtu prutů počínaje čtyřmi. Moravané většinou dávají přednost oblým tatarům, které se také pletou z osmi proutků, ale ty se obtáčejí kolem silnějšího středového prutu. Bývají dekorativně opatřeny ozdobným košíčkem u rukojeti, který se plete z pěti až devíti proutků překládáním přes sebe, technikou, jakou se pletou jako slaměné ozdoby.

Materiáll na pomlázku

Vrba bílá, foto med

Pomlázka a tatar mají společný výchozí materiál – vhodné proutí nařežeme nejčastěji z vrby bílé, které najdeme podél vodních toků. Barva proutí bývá žlutá, světle hnědá až červená. Vhodná je ale i jakákoliv jiná košíkářská vrba, jejíž pruty jsou tak pružné, že při omotání přes zápěstí nikde neprasknou. Nevhodná je jen smuteční vrba, jejíž proutky rychle vysýchají a praskají. Uřízneme si asi 12 až 15 proutků, pokud možno celých hladkých, bez postranních větviček. Počet je dostatečný i s rezervou. Délka prutů by měla být přibližně 1 metr (pletením se krátí asi o jednu pětinu. Proutky by u paty pomlázky měly být silné maximálně půl centimetru, jinak se nám nepodaří pevně utáhnout spodní část splétání poblíž rukojeti. Na opletení rukojeti budeme navíc potřebovat tenký, co nejdelší proutek.

Příprava proutí

Pletení pomlázky, foto med

Proutky uřízneme ostrým nožem tak, aby ponechaný pahýl na stromě byl co nejkratší. Pokud je nařežeme delší dobu před Velikonocemi, uskladníme je venku na severní straně domu nebo v chladném prostoru, aby nevyschly a nelámaly se. Před prací je pak namočíme do vody a zatížíme, a to podle míry zaschnutí – od půl hodiny až po celý den. Před vlastním splétáním proutky zprohýbáme, aby zvláčněly, nepraskaly a lépe se utahovaly. Seříznutím na silnějším konci je upravíme na stejnou délku.

Pomůcky

Rukojeť tataru, foto med

Z nářadí nám zcela postačí ostrý nůž, pro svázání a zdobení si připravíme kousek provázku a barevné stuhy nebo proužky krepového papíru. Pro pevné utahování při pletení je vhodné, když nám rukojeť podrží pomocník nebo ji upevníme do svěráku, svěrkou ke stolu apod. Můžeme však plést i směrem od sebe a rukojeť si opřít o břicho.

Jak se dělá rukojeť

Rukojeť pomlázky, foto med

Pomlázka a tatar se většinou začínají plést od rukojeti. Zvolíme typ pomlázky a připravíme si potřebný sudý počet prutů – obvykle 8. Pro tatar vložíme navíc středový prut a případně 5 – 9 tenkých proutků na ozdobný košíček. Pruty uchopíme do svazku za silnější konce a poklepáním o stůl srovnáme konce do roviny. Silnější konec omotávacího proutku vložíme mezi připravený svazek proutků asi 3 cm od okraje a začneme s omotáváním. První otočku provedeme nad zaháknutím, další závity omotáváme postupně pevně a těsně u sebe směrem ke tenkým koncům prutů. Optimální délka rukojeti je asi 10 cm. Zbylý tenký koneček propleteme mezi svazek prutů nebo se prostrčí pod poslední otočku. Rukojeť upevníme a začneme splétat pruty, přičemž rukojeť směřuje od nás.

Pletení těla pomlázky

Rozdělení prutů pomlázky, foto med

Svazek prutů rozdělíme na poloviny. Do každé ruky vezmeme jednu z nich a rozložíme je vějířovitě vedle sebe. Při osmiprutové pomlázce tedy držíme čtyři pruty v každé ruce. Princip splétání je u copánkových pomlázek podobný – vnější proutek nejvíc nahoře z jedné strany vložíme mezi proutky na protilehlé straně a vrátíme zpět na svou stranu, avšak dovnitř pod proutek, který byl původně nejvíc dole. Stejný úkon provedeme i z druhé strany. Pravidelně střídáme zaplétání proutků z levé a z pravé strany. Pozice proutků se postupně posunuje zevnitř k vnějšímu kraji, takže se na zapletení každého prutu dostane řada v pravidelných intervalech přesně podle původního počtu prutů ve svazku.

Tatar

Jak se plete tatar, foto med

Postup při pletení tataru se liší vložením středového prutu a jeho obtáčením. Pokud tenké konce proutků držíme směrem k sobě, uchopíme vnější horní proutek, přetáhne ho přes sousední, obtočíme kolem středového a vrátíme zpět na dolní pozici. Z protilehlé strany provedeme totéž přetažení a obtočení, ale musíme dát pozor – jedna polovina vždy bude obtáčet středový prut jakoby shora a druhá naopak zespoda, aby se pak jednotlivé otočky nad sebou mohly spirálovitě seřadit.

Ukončení pomlázky

Pomlázka, foto med

Spolu s posledními pruty spleteme střed provázku. Konce provázku pak svážeme dopletenou pomlázku. Přes provázek pak navážeme pestré stuhy, pomlázku prohýbáním dotvarujeme, a je hotovo.

Zasazení pomlázky

Zasazené pomlázky, foto med

Po skončení velikonočních svátků, kdy již pomlázka a tatar nejsou potřebné, je můžeme zasadit do hloubky asi dvaceti centimetrů, a to buď na břehu řeky nebo i na vlastní zahrádce, pokud není na příliš suchém místě. Za pár let tak získáme vlastní stromek s dekorativně tvarovaným kmenem, z něhož pak můžeme každoročně odebírat pruty. Podmínkou je, aby zasazená pomlázka nebyla příliš vyschlá a polámaná.

 

Přejít nahoru