Údržba radiátorů a termostatický ventil

Údržba radiátorů
Litinový radiátor, foto med

Vytápění obytných prostor radiátory patří k nejméně pracným, čistým a i jinak výhodným. Nejklasičtější je vytápění teplovodné, při němž se k ohřevu vzduchu v místnosti používají radiátory, popřípadě konvektory. Zdrojem teplé vody v radiátorech je buď teplárna, kotelna nebo vlastní kotel, případně jiný nosič, např. krbová kamna. Chceme mít doma teplo a neutrácet víc, než je nutné. Proto je důležitá údržba radiátorů a jejich správná instalace, a také používání termoregulátoru k nastavení konkrétní teploty.

Chystáme-li se rekonstruovat stávající topení, investujme také do dvouúčelového kotle, který vytápí a ohřívá užitkovou vodu. A to buď současně nebo nezávisle na sobě, což je výhodné mimo topnou sezonu.

Výběr radiátorů

Radiátor, foto archiv

Druh radiátoru lze měnit zpravidla s respektováním zavedené a používané topné soustavy. Desková tělesa zdědila po článkových radiátorech boční připojení, ale zakrátko se začalo prosazovat modernější spodní připojení se zabudovaným regulačním ventilem. Toto varianta umožňuje vedení připojovacího potrubí horizontálně pod tělesy v podlaze, nebo pod lištou ve stěně. To vyžaduje méně stoupacích potrubí a umožňuje použít rozdělovač, do něhož můžeme soustředit měřicí, regulační i uzavírací prvky.

Design topných těles

Design ropných těles splňuje dnes vysoká estetická kritéria. Výhodou je i to, že nezabírají mnoho místo a nenarušují celkový vzhled interiéru.

Výměna radiátorů

Deskový radiátor s termoventilem, foto archiv

Při výměně článkových ocelových nebo litinových těles za desková pozveme odborníka. Necháme ho posoudit, zda s vazbou na změnu tepelně technických vlastností musíme upravit stavební konstrukce. Zda zachováme připojovací rozteče, vzdálenost středů vývodů od stěny. A také způsob upevnění i použití stávajících či nových armatur a také jaké bude třeba zvolit rozměry nových topných těles. Výměna radiátorů v bytovém domě vždy vyžaduje jednání s majiteli ostatních bytů. To proto, že musíme vypustit celý systém a po ukončení prací jej zase napustit a zkontrolovat.

Termostatický ventil

Ventil termohlavice, foto archiv

Termostatické ventily na radiátorech ústředního topení pomohou snížit spotřebu při vytápění. Ventil je automatický regulátor teploty vzduchu ve vytápěné místnosti. Při dosažení zvolené hodnoty termostatická hlavice přivírá kuželku ventilu a snižuje průtok vody. Uživatel tak nemusí regulovat průběžně výkon topení manuálně. Termostatický ventil plní funkci prostorového termostatu pro každou místnost samostatně. Tepelně roztažná látka v hlavici při dosažení v místnosti nastavené teploty uzavře ventil a tím i průtok vody v radiátoru. Ventil rovněž reaguje na druhotné tepelné zisky v místnosti, třeba vaření, pečení nebo i na sluneční svit. Výsledkem je konstantní pokojová teplota podle nastavení na jeho hlavici. Přínosem termostatických ventilů je úspora tepla na vytápění ve výši asi 6 % až 9 %. Takže návratnost vynaložených prostředků na nákup a instalaci ventilů jsou 3 až 4 roky. Vzduch ovšem musí kolem teplotního čidla termostatická hlavice vždy volně proudit: nesmí být zakryta nábytkem, závěsy, případně obložením radiátoru.

Kde nelze termoventily použít

Termoventily nemůžeme nainstalovat, jsou-li dům nebo byty napojeny na kotelnu s násypnými kotli na tuhá paliva. Řeší totiž pouze distribuci tepla do jedné místnost, bez vazby na výrobu tepla v kotli. Výměnu ventilů si také nemůže udělat uživatel v domě s více byty sám. Je třeba připravit projekt a po namontování ventilů celou soustavu nově vyregulovat.

Regulace starších radiátorů

Ventil přímý, foto archiv

Programovatelná regulace je vhodná i pro soustavy se staršími radiátory, vyřeší i problémy způsobené nesprávným dimenzováním topných těles. Při osazování ventilů musí být elektronická hlavice upevněna ve svislé poloze. Aby vzduch cirkulující místností od podlahy ke stropu mohl volně procházet větracími žebry. Část starších typů má na vstupu teplé vody do radiátoru nainstalovány kohouty. Výměna za termostatické ventily není obtížná. Termostatické ventily mají stejné vestavné délky jako kohouty. Šroubení mívá rovinné styčné plochy s těsněním. Po vypuštění vody ze systému kohout můžeme povolit a radiátor sklonit horní stranou do místnosti. Tak, aby mohl být kohout demontován. Namontujeme na původní přívodní trubku a šroubení do radiátoru nový ventil. Prvky utahujeme obezřetně, aby šroubení lícovalo s tělem ventilu. Náhrada rohových kohoutů rohovými termostatickými ventily je obdobná. V některých případech bude potřebné použít vhodné topenářské prvky. Vždy odborníci doporučují předem srovnat geometrii a rozměry nových termostatických ventilů s nahrazovanými kohouty.

Čistota a údržba radiátorů je důležitá

Průběžný ventil, foto archiv

Radiátory musíme, zejména v zimním období, průběžně čistit. Při mytí použijeme zředěný prostředek na mytí nádobí, prostor za radiátory vyčistíme vysavačem. Problémem litinových radiátorů byla často koroze. Dnes litinu nahradila ocel a další nerezové materiály, a teplonosná kapalina bývá nasycená chemickými přípravky, které prorezavění radiátoru významně omezují. Pokud však máme systém s otevřenou expanzní nádobou, odparem se topná voda ztrácí, a dopouštění okysličené vody korozi podporuje. V uzavřeném systému s tlakovou expanzní nádobou tento nežádoucí jev nenastává. Záleží tedy i na úpravě topné vody. Když systém napouštíme, přidáme náležitý prostředek, a dále se v poměru 1:100 standardní potravinářský olej, který vytvoří slabý film, chránící materiál proti korozi.

Přejít nahoru