Tkané šperky a dekorace

Do modra zbarvený tkaný šperk
Náhrdelník ze čtyř tkaných čtverečků, foto med

Nejrůznější dnes již historické rukodělné práce, zejména textilní techniky, anebo zpracování přírodních materiálů, mají stále více příznivců. Jako bychom si potřebovali kompenzovat počítačový svět něčím, na co si opravdu můžeme sáhnout. Bezesporu přitažlivé je tkaní, a nemusíme mít rovnou tkalcovský stav, abychom si tuto starou techniku mohli vyzkoušet. Stačí rámeček s natlučenými hřebíky. Utkat si tak můžeme půvabné čtverečky, ze kterých následně vytvoříme originální tkané šperky a dekorace do interiéru. Jde to až překvapivě snadno.

Technika tkaní je jednou z nejstarších, které lidstvo zná. Objevil ji už pračlověk při stavbě stěn chatrče nebo oplocení záhonu s obilím, kdy postupoval tak, že zapíchal do země kůly a větve, které pak vypletl liánami, rákosem a trávou. Vznikla tak kompaktní plocha, která se zřejmě stala prazákladem veškerých tkalcovských technik. Od stavby chatrče byl už jen krůček k výrobě nádob z proutí. Netrvalo dlouho a člověk objevil i pevné a měkké lněné vlákno, které začal zpracovávat stejně, jako pletl stěny obydlí. To znamená, že vytvořil jednu soustavu (osnovu) a skrze ni pak protahoval způsobem „pod vlákno, přes vlákno“ tzv. útek. V různých muzeích je tato historie doložena v podobě pravěkých otisků tkaniny v hliněných střepech nebo mikroskopickými zbytky lněných vláken.

Princip tkaní

Dozdobení paličkovaného náhrdelníku, foto med

Při tkaní se proplétají dvě kolmo se křižující soustavy vláken. Podélná soustava se jmenuje osnova a tvoří délku tkané věci. Příčná soustava se jmenuje útek a tvoří šířku tkaniny. Způsob, jakým se osnova a útek vzájemně proplétají, se nazývá vazba tkaniny. Je důležitým činitelem pro tkaní. Má vliv na vzhled tkaniny a na její pevnost, měkkost, hladkost, pružnost nebo drsnost. Místo, kde se kříží osnova s útkem, se nazývá vazný bod. Podle toho, která ze dvou soustav nití je nahoře (směrem k nám), nazýváme vazný bod osnovní nebo útkový. Místo, kde leží osnova nad útkem je vazný bod osnovní, kde leží útek nad osnovou je vazný bod útkový.

Vazba plátnová

Utkané čtverečky, foto med

Vazba plátnová je nejjednodušší a nejhustěji provázanou vazbou. Při každém lichém útku provazují liché nitě, při sudém útku nitě sudé. Takže každá osnovní nit mění při každém útku svou polohu. Základ vazby tvoří střída vazby – udává určitý počet osnovních nití a útků, které se ve tkanině pravidelně opakují. Střída plátnové vazby jsou dvě nitě osnovní a dva útky. Chceme-li, aby se osnova s útkem spolu provázaly a vytvořily vazbu, musíme vytvořit tzv. prošlup. Prošlup vzniká zdvihem nebo stahem osnovních nití.

Příprava rámu

Pomůcky k tkaní, foto med

Rám sešroubujeme ze čtyř kratších latěk, takže vytvoříme čtverec. Anebo si koupíme ve výtvarných potřebách tzv. blind rám, který je nabízen v různých velikostech. Na všechny strany rámu natlučeme v rozestupech 0,5 cm hřebíčky s tupou hlavičkou.

Tkaní dekorativního čtverečku

Tkaní, foto med

Na rozdíl od běžného tkaní, kdy nejprve napneme osnovu, kterou pak vyplétáme, tvoříme osnovu i útek souběžně. Rám položíme nakoso a konec zvolené (v našem případě žíhané modrobílé) příze uvážeme k hřebíčku v horním rohu. Přízi vedeme po diagonále kolem hřebíčku v protějším rohu, kde ji jen zahákneme. Pak podvlékneme pod první přízí a zachytíme za sousední hřebíček. Takto tkáme kolem dokola – svislé nitě osnovy jen natahujeme, vodorovné protkáváme plátnovou vazbou – pod niť, nad niť a v další řadě obráceně. Pomáháme si háčkem, který střídavě propleteme osnovou a zpět protáhneme s přízí. Vidličkou pak vznikající tkaninu stloukáme. Hotový utkaný čtvereček sejmeme z hřebíčků. Máme polotovar, se kterým můžeme nadále pracovat. Čtverečky můžeme zpevnit naškrobením nebo přestříkáním lakem na vlasy. Autorkou šperků je Iva Prošková ze Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze.

Typ na tkané šperky a dekorace

Náhrdelník z jednoho čtverečku, foto med
  • Náhrdelník z jednoho: Utkaný čtvereček obšijeme zlatou nití, v jedné třetině ho přeložíme, cíp přichytíme k tkanině, vzniklým otvorem protáhneme ozdobnou šňůrku na krk. Tkaninu dozdobíme podle vlastní fantazie.
  • Náhrdelník ze čtyř: Utkané čtverečky obháčkujeme zlatou přízí a ve spodních okrajích na ně zavěsíme korálky nebo přívěsky. Čtverečky upevníme na ozdobné šňůrky.
  • Dozdobení paličkovaného náhrdelníku: Utkanými čtverečky dozdobíme paličkovaný náhrdelník a dozdobíme přívěsky. Také čtverečky můžeme využít jako bytovou dekorace závěsu, polštářku, anebo jimi dozdobit šaty, kabelku a další.
Přejít nahoru