Pletení koše z proutí

koš upletený z proutí naplněný jablky
Jednoduchý košík z proutí, foto med

Chceme-li si vyzkoušet košíkářské řemeslo a uplést si vlastní košík třeba ze zeleného vrbového proutí, snadno si takové přání můžeme splnit. Košíkářské proutí je materiál v naší republice poměrně dobře dostupný. Vrby rostou kolem téměř každého potoka, řeky, rybníka. Pletení koše z proutí zvládne každý, kdo má trochu šikovné ruce.

Z proutí se dá uplést takřka všechno. Odedávna se z proutí pletly koše nejrůznějších tvarů, rozličný nábytek, kočáry, vrše na ryby, stojany na noviny, stínidla na lampy, přenosky na zvířata, oplétaly se demižony…

Sklizeň a příprava proutí

Vrba bílá řezaná na hlavu, foto med

Proutí na pletení košů řežeme z vrby a o jejich vhodnosti se přesvědčíme, že se prut nezlomí, ať ho jakkoliv ohýbáme či omotáváme. Nejkvalitnější pruty jsou z vrby hlavaté, kterou snadno vyšlechtíme tak, že vrbu bílou každoročně ořezáváme tzv. na hlavu. Pruty se pak nerozvětvují, jsou rovné a dlouhé 1,5 až 4 metry. Nejvhodnější doba řezání proutí je od prvního mrazu do jara. Nařezané proutí z vrby vydrží čerstvé, stojí-li venku na severní straně domu patkami na zemi. Déšť, sníh ani mráz mu nevadí, slunce ano, to by uschlo stejně jako uvnitř domu, a to i ve sklepě. Proutí se na pletení používá buď syrové i s kůrou anebo se upravuje vařením a loupáním, případně štípáním. Podélně rozštípané pruty na tři nebo na čtyři díly se nazývají šény.

Co budeme potřebovat

Nůše s proutím, foto med

Kromě prutů si připravíme ostrý nůž, zahradnické nůžky a místo košíkářské jehly nějaký bodák např. upravený šroubovák nebo šídlo, dále provázek a formu. Dřevěné formy na pletení košů, které se dříve používaly, bychom sháněli poměrně obtížně. Můžeme ale použít velký plastový květináč, otvor uprostřed poněkud zvětšit a skrz něj připevnit upletené dno šroubem dvěma podélnými maticemi a větší kovovou podložku. Práce na formě je vhodná zejména pro začátečníky, pro něž je obtížné udržet tvar koše. Teprve po určité době, kdy nabydou v pletení zručnost, mohou pracovat bez formy a plést jen v rukou.

Koš ze zeleného proutí

Výhodou koše z čerstvého proutí je, že pruty nemusíme nijak zpracovávat, ani během práce máčet, jak tomu je u proutí zpracovaného nebo pedigu. Nevýhodou je naopak, že se pletenina po vyschnutí trochu rozestoupí a sám koš je poměrně těžký. Při práci sedíme a rozpracovaný koš držíme na klíně. Pleteme stále stejným směrem – praváci doprava, leváci doleva. Začínáme od středu dna. Dno vytvoříme pomocí odřezků ze spodní části silných konců proutí tzv. patek. Velikost budoucího koše závisí na jejich délce. Čím menší kříž, tím menší košík.

Postup pletení koše z proutí

Pleteme dno

Koš z proutí, foto med
 1. Nařežeme si šest silných prutů dlouhých asi 30 cm. Tři z nich uprostřed podélně nařízneme a tři pruty vzniklou škvírou prostrčíme. Vznikne tak základní kříž pro výrobu dna koše.
 2. Vezmeme dva pruty a jejich konce zasuneme do rozštěpu kříže slabšími konci. První dvě řady obtáčíme kolem tří prutových ramen kříže tak, že jeden prut vedeme spodem a druhý horem.
 3. Po upletení dvou řad se ramena kříže rozdělí na jednotlivé pruty (každé rameno 3 pruty, celkem 12), které obpleteme stejným postupem – jeden prut vedeme spodem a druhý horem.
 4. Dojde-li prut, nastavíme další tak, že silné konce nahrazujeme silnými a slabé slabými. Pleteme až do požadované velikosti dna. Končíme špičkami, které zasuneme do výpletu.
 5. Po dokončení dna sestříháme šikmo a s malou rezervou trčící konce prutů. Středem hotového dna protáhneme šroub s podélnou matkou, štěrbinu pro šroub si uvolníme košíkářskou jehlou.

Upevnění na formu

 1. Jako formu použijeme plastový květináč, otvor ve středu dna trochu zvětšíme. Šroub dna budoucího košíku protáhneme otvorem květináče tak, aby proutí bylo na jeho vnější straně.
 2. Na vnitřní dno květináče navlékneme na šroub kovové těsnění a přišroubujeme podélnou matkou. Proutěné dno by mělo mít stejný průměr jako dno formy. Ostříháme konce prutů tvořící dno a připravíme si osnovu.

Pleteme stěnu

Pletené koše, foto med
 1. Připravíme si 24 prutů na osnovu, vybíráme silné a všechny seřízneme u paty šikmo do špice. Postupně je zastrkáme z obou stran každého kolíčku ze základního kříže seříznutou stranou k formě.
 2. O dno formy pruty ohneme a na konci svážeme dohromady provázkem. Máme připravenou osnovu a založíme první opletku třemi. Pruty, které budeme proplétat osnovou, mohou být slabší než pruty osnovy (silnější by být neměly).
 3. Ke třem prutům osnovy zastrčíme špičkami tři volné pruty. Krajní prut se vede přes dva sousední a zahákne se za následující prut osnovy. Opět nastavujeme silné konce patou prutů a slabé špičkou. Pletení přitlačujeme k formě, která nám drží tvar. Košem podle potřeby otáčíme.
 4. Pokud zlomíme prut osnovy, musíme jej vyměnit tak, že jej uřízneme a vedle jeho konce hluboko zastrčíme prut nový. Upleteme čtyři řady. Jednoduchý koš na jablka či na brambory můžeme touto technikou plést až do konce. Ale protože bychom měli velkou spotřebu prutů a koš by byl těžký, změníme techniku pletení.

Pokračujeme pletením stěny

 1. Připravíme si dalších 24 prutů a seřízneme je do špičky. Zasuneme je seříznutou stranou od osnovy co nejhlouběji do štěrbiny (pomůžeme si jehlou) vždy zprava k prutu osnovy.
 2. Výplet rozdělíme na trojici, kdy každá obsahuje 8 prutů, které jsou střídavě vedeny přes a za osnovu, tzn., že 4 pruty jsou vedeny vně a 4 uvnitř osnovy. Dosáhneme toho tak, že první prut položíme za osnovu, druhý před osnovu. Třetím oplétáme osnovu dvakrát. Čtvrtý až osmý k třetímu.
 3. Bereme další pruty a pleteme střídavě dovnitř a ven tak, aby se tři krát osm prutů dostalo vždy k sobě tak, že čtyři jsou vedeny za a čtyři před osnovou. Stejně zpracujeme dalších osm prutů a pak ještě jednou. 24 prutů jsme tak rozdělili na tři skupiny po osmi prutech. Střídáním tří skupin pleteme koš spirálovitě až těsně pod okraj formy. Končíme špičkami prutů, které zastrkáme do pleteniny.
 4. V průběhu vyplétání stlačujeme řady prsty směrem ke dnu, aby po seschnutí nebyly rozestupy mezi proutím příliš znatelné, a také směrem k formě, abychom udrželi správný tvar koše.
 5. Okraj koše upleteme pomocí tří prutů stejným vzorem jako opletka třemi na začátku pletení stěny. Ke třem prutům osnovy zastrčíme špičkami tři volné pruty. Krajní prut se vede přes dva sousední a zahákne se za následující prut osnovy.

Uzavírka

Košíky na ovoce, foto med
 1. Uzavírkou vytvoříme pevnou horní hranu košíku. První čtyři stojící pruty položíme vnitřkem za dva pruty osnovy tak, že směřují ven. Levý položený prut vedeme vně přes dva stojící dovnitř za jeden a zase ven. Stejným otvorem sáhneme pro stojící prut, který položíme.
 2. Opět bereme poslední ležící, pleteme přes dva za jeden a zase složíme poslední stojící prut. Takhle uděláme čtyři páry, tzn. 8 ležících prutů. U dobře srovnaných bereme vždy pravý.
 3. Každý prut musíme položit dvakrát. Vezmeme z prvního páru pravý prut, opleteme ho přes dva za jeden a zase ven a opět složíme a pořád máme čtyři páry, které musíme mít až do konce.
 4. Zbyly nám dva stojící pruty tzv. tykadla. Práci si zjednodušíme, použijeme-li ke zvětšení štěrbin mezi pruty košíkářskou jehlu. Z levého páru vezmeme pravý prut a protahujeme jej pod prvním složeným okem. K němu přidáme levý stojící prut a zasuneme do stejné mezery.
 5. Druhé tykadlo zasuneme do oka pod dva pruty. Z levého páru zase bereme pravý a dáváme ho pod jeden. Další dáváme pod dva, třetí pod tři a čtvrtý pod čtyři. Ve výsledku jsou všechny konce prutů schované pod čtyřmi zapletenými pruty nad sebou. Trčící pruty ostříháme.

Ucho

 1. Vybereme silný prut, který na obou koncích šikmo seřízneme. Zasuneme oba konce protilehle podél prutů osnovy co nejhlouběji. Vezmeme dva krát tři slabší dlouhé pruty. Tři zasuneme seříznutými patami podél jedné a tři podél druhé strany základního prutu ucha tak, že jeden zasuneme vlevo, druhý vpravo a třetí zevnitř.
 2. Všechny pruty pak provlékneme na levou stranu. Pruty z jedné strany třikrát omotáme kolem hlavního prutu ucha na druhou stranu a jejich špičky protáhneme skrz výplet, potom přes ně omotáme pruty z protilehlé strany a jejich špičky opět protáhneme skrz výplet.
 3. Pruty urovnáváme, aby ležely těsně vedle sebe. Špičky prutů z vnější strany obtočíme okolo držadla (uděláme uzel). Konce prutů zatáhneme – provlékneme dovnitř koše a konce seřízneme. Koš je hotov.
Přejít nahoru