Lepidla a jejich použití

Lepidla, foto med

Lepidla slouží k pevnému spojení konkrétní věci. Někdy se ale stane, že použité lepidlo něco neslepí. To proto, že kromě techniky lepení potřebujeme vědět, co které lepidlo umí a na který materiál je vhodné. Druhů lepidel je na trhu velké množství, neboť i slepované plochy jsou z různých materiálů s odlišnými fyzikálními vlastnostmi.

Dokud čerstvé lepidlo dokonale nezaschne, nemůžeme lepené místo mechanicky zatěžovat. Lepidlo tuhne dvěma způsoby: Během určité doby z něj vyprchají organická rozpouštědla, popř. voda, nebo dojde k chemické reakci mezi dvěma složkami. Každé lepidlo bychom po použití měli dobře uzavřít a uložit na chladné místo do maximálně + 5 °C. Lepidla s rozpouštědly dáváme mimo dosah dětí a během lepení větráme a chráníme se před kontaktem se sliznicemi nebo očima.

Adheze a koheze

Disperzní lepidla, foto med
  • Adheze označuje přilnavost, která vzniká v okamžiku, kdy k sobě přitiskneme dva povrchy. Položíme-li např. jednu skleněnou desku na druhou, těžko se nám bude zvedat. Adhezní síla se snižuje znečištěním ploch, až může zcela zmizet. Ze znečištění je v tomto případě nejhorší mastnota a prach.
  • Koheze je vazba mezi jednotlivými molekulami lepidla. Čím je po zaschnutí koheze pevnější, tím je spojení stabilnější. Tato vlastnost se na obalech označuje jako konečná pevnost.

Příprava slepovaných ploch

Dokonale odstraníme staré nátěry a uvolněné části (rez, prach…). Lepené plochy odmastíme podle druhu lepidla (někdy stačí jarem, jindy alkoholem nebo ředidlem) a poté se jich již nebudeme dotýkat holou rukou, neboť bychom je opět zamastili. Na připravenou, suchou plochu naneseme podle pokynů výrobce lepidlo. Některá lepila musíme nechat před slepením zavadnout.

Vysoká konečná pevnost

Lepidlo na dřevo, foto med

Maximální pevnosti je dosaženo v okamžiku, kdy lepidlo zcela zaschne. Pak ji už nelze ničím zvětšit. U mnoha lepidel (např. dvousložkových) lze dosažitelnou pevnost zvýšit jejich zahřátím během procesu lepení. Pro savé materiály a spoje, které se později budou protahovat (kůže, guma apod.) jsou vhodnější flexibilní kontaktní lepidla.

Vteřinová lepidla

Pro rychlé opravy používáme tzv. vteřinová. Nanášíme je v tenké vrstvě na jednu plochu a obě lepené části okamžitě přitiskneme k sobě. Výsledkem je trvalé spojení.

PVAC

Bílé lepidlo PVAC je také často užívané a má různě dlouhou dobu tuhnutí. Je nepřekonatelné při lepení jakéhokoli dřeva, dřevěných materiálů nebo vrstvených desek.

Disperzní lepidla

Pěnové hmoty (např. polystyrén) můžeme spojovat uvedenými lepidly pouze podmíněně. Pro tento účel se vyrábějí speciální disperzní ředitelná vodou, která se nanášejí ozubenou stěrkou.

Kontaktní lepidla

Kontaktní spojují skvěle materiál jen tehdy, jestliže na ně hned na začátku vyvineme velký tlak. Potřebujeme-li např. slepit tvrdé desky, použijeme přítlačný váleček.

Dvousložková lepidla

Dvousložklové lepidlo, foto archiv

Lepidlo z tzv. epoxidové pryskyřice jsou nejpevnější. Mají dvě složky – pojivo a tvrdící přísadu, které se dodávají samostatně. Před použitím je nutno obě složky rychle, ale důkladně promíchat, zpravidla v poměru 1:1.

Univerzální lepidla

Univerzální lepidlo lepí dokonale i pod vodou. Využijeme je například k opravě poškozené fólie v okrasném rybníčku.

Termoaktivní tavná lepidla

Tavná lepicí pistole, foto med

Tato nanášíme tavnou lepicí pistolí. Toto lepidlo můžeme použít prakticky kdekoliv a jeho výhodou je, že ho lze později prakticky beze zbytku odstranit. Nejvíce se využívá při tvorbě dekorací.

Speciální lepidla

Modeláři se neobejdou bez speciálních lepidel na plasty. Stejně nezbytná jsou však i zdraví škodlivá rozpouštědla, která obsahují. Lepidla plast rozpouštějí, a tak zajistí pevné spojení.

Lepidlo na papír, foto med

Pro práci s papírem se hodí zejména tužková lepidla, která zajistí rovnoměrné a hlavně suché nanášení, takže papír nebude mít varhánky. Tato lepidla neobsahují žádná rozpouštědla, mohou s nimi tedy pracovat i děti.

Přejít nahoru