Drhání – závěs na květináč

ruční práce drhání
Drhání, foto med

Jak se dělají uzly znali už lidé v neolitu lidé, zvláště vazbu uzlu plochého a kroužkového. A již staří Egypťané si s uzly dokázali pohrát tak, že z nich vytvářely velmi dekorativní vzory. Techniku drhání rozšířili pak především námořníci svými umně zhotovovanými plochými uzly. Jakmile dokážeme zdobně uzlovat, zjistíme, že tak můžeme vytvořit mnoho krásných věcí počínaje drhaným závěsem na květináč, přes náušnice, náramky, tašky a kabelky až po části oblečení.

Drhání – začátek, foto med

Drhaný závěs na květináč je pevný, jeho zhotovení časově nenáročné a v bytě i na balkoně nebo terase vypadá velmi dekorativně. Než s drháním začneme, ukážeme si, jak se vážou jednotlivé uzly, které budeme na tvorbu závěsu potřebovat.

Připevnění provázku

Připevnění provázku

1 metr nitě přeložíme napůl tak, aby se ve středu vytvořil oblouk o průměru 5 cm nad tyčkou (kroužkem, pomocným provázkem aj.), který vede směrem dolů za tyčku. Oba konce nitě provlíkneme obloučkem a utáhneme.

Tkalcovský uzel

Návod na tkalcovský uzel

Tkalcovský uzel se dělá následně: připevníme 2 nitě 2 metry dlouhé a přeložené napůl. Pomyslně je označíme čísly 1 až 4. Levou rukou uchopíme 1. a 2. niť svisle dolů. Pravou rukou vedeme konec 2. nitě směrem doprava nahoru nad 1. a 2. niť tak, aby jsme vytvořili na pravé straně oblouček. Pokračujeme okolo, zezadu vyvedeme konec 2. nitě skrz oblouček doprava ven a zatáhneme. Při zatahování uzlu levou rukou držíme obě dvě nitě nad vázáním. Stejně uvážeme i nitě 3 a 4. V druhé řadě vážeme uzly nitěmi 2. a 3. atd.

Šňůrkový uzel

Návod na šňůrkový uzel

Šňůrkový uzel vzniká střídavým proplétáním 4 nití. Při jeho vázání postupujeme: 2 nitě 2 m dlouhé ve středu svážeme a připevníme na tyčku, čímž získáme 4 pracovní nitě. Z levé strany vedeme 1. niť pod dvě středové – nad 3. niť zpět tak, aby zůstala v pořadí 2. Z pravé strany vedeme 4 niť pod 2 střední nitě — nad 2. niť zpět tak, aby zůstala v pořadí 3. Tento postup opakujeme střídáním levé a pravé krajní nitě, a to až do potřebné délky. Hrubou ozdobnou šňůru z 16 nebo 20 nití děláme tak, aby každý ze čtyř pramenů obsahoval stejné množství nití. Nitě v jednotlivých pramenec se nesmí křížit, mají tvořit jeden celek. V závěsu na květináč děláme šňůrku z 12 provázků.

Řetízkový uzel

Řetízkový uzel

K vázání řetízkového uzlu použijeme 2 stejně dlouhé nitě. 1. niť je vodící a držíme ji napnutou v levé ruce. 2. niť je pracovní a držíme ji v pravé ruce. První uzel vážeme tak, že 2. niť vedeme nad 1. nití, okolo 1. nitě a provlékneme ji dopředu skrz oblouček. Konec 2. nitě jemně zatáhneme. Tím jsme uvázali řetízkový uzel na 1. niť. Druhý uzel vážeme tak, že 1. nití uděláme uzel kolem 2. nitě, která musí být napnutá. Pravidelně střídáme vodící a pracovní nitě, čímž vytvoříme uzel jednou na levé a jednou na pravé straně. Takto vážeme do zvolené délky. Při vázání řetízkového uzlu je velmi důležité, aby byla vodící niť stále napnutá.

Dvojitý plochý uzel

Návod na dvojitý plochý uzel

Dvojitý plochý uzel – dvě nitě 2 m připevníme tak, že vnější 2 nitě budou 150 cm (pracovní) a vnitřní 2 50 cm (vodící). Pravou rukou držíme 2 vnitřní vodící nitě. Levou shora přeložíme 1. pracovní niť skrz 2 vodící nitě — směrem doprava. Pravou uchopíme 4. pracovní niť, přeložíme nad 1. pracovní nití a vedeme pod dvě vodící nitě a zdola nahoru mezi 2. a 1. nití doleva. Uchopíme 2 vnější pracovní nitě, které rovnoměrně zatahujeme (oběma rukama najednou) a potom vodící střední nitě, které vyrovnáváme. Takto uděláme první dvojitý plochý uzel, vázaný zleva. Druhý dvojitý plochý uzel začínáme vázat zprava takto: do levé ruky vezmeme 2 vnitřní vodící nitě, pravou rukou shora přeložíme 4. pracovní niť skrz 2 vodící nitě směrem doleva. Poté levou rukou uchopíme 1. pracovní niť, přeložíme ji nad 4. pracovní niť, pod 2 vodící nitě a vyvedeme zdola nahoru mezi 3. a 4. nití směrem doprava.

Postup drhání závěsu na květináč

Drhaný květináč, foto med

Potřebujeme: 30 m sisalového provázku, který nastříháme na 6 x 5 m. Ze dvou provázků vážeme uprostřed 10 řetízkových uzlů, které zakončíme dvojitým plochým uzlem. Na tento dvojitý plochý uzel zavěsíme čtyři provázky přeložené napůl. Z 8 provázků vážeme šňůrkový uzel dlouhý 20 cm (jeden pramen je ze tří provázků). Z každého pramene jeden provázek použijeme na dvojitý plochý uzel, čím získáme tři dvojité ploché uzly. Poté vytvoříme asi 30 cm dlouhé tři sloupky z šňůrkových uzlů; konec zpevníme tkalcovským uzlem. Košík na závěse vážeme z tkalcovských uzlů. Čtyři řady s 5cm odstupem vážeme kolem dokola. Všechny provázky svážeme jedním tkalcovským uzlem a stejným provázkem 15x obtočíme a zavážeme. Na střapce necháme asi 15 až 20 cm, zbytek odstřihneme. Celková délka závěsu na květináč je 90 cm.

Přejít nahoru