Práce s drátem

Nádoby s ozdobným drátováním
Ozdobné drátování, foto med

Drátenictví v minulosti provozovali vandrující dráteníci, kteří spravovali prasklé hrnce a vyráběli jednoduché předměty pro domácnost. Řemeslo jako takové zaniklo po 2. světové válce. A protože práce s drátem byla bezesporu zajímavá, přerodilo se drátenictví v dekorativní umění. Zvládne ho každý, kdo má jen trochu šikovné ruce. Odrátovat si můžeme láhev, džbánek, hrnek nebo kamínek.

Starodávný odrátovaný keramický pekáč, foto med

Drát je pevný, tvarově přizpůsobivý, lehký, trvanlivý a levný materiál. Řemeslo v sobě spojilo praktičnost s ornamentální lidovou tvorbou. Opletené nové nádoby snesou i málo šetrné zacházení. Hustě odrátované pekáče dlouho držely teplo a maso v nich krásně došlo. Z lahví a sklenic zajímavého tvaru vytvoříme originální vázy, z oblázků dekorativní předměty jako těžítka či neotřelé šperky.

Dráty pro práce s drátem

Drátované láhve, foto med

Připravíme si vázací drát o průměru od 0,6 do 1,2 mm, na velké předměty o průměru od 1,4 do 2,0 mm. Na drobnější předměty je vhodný slabší, na nádoby silnější. Silnější dráty jsou tvrdší a obtížněji se nám s nimi plete. K výrobě šperků si koupíme v prodejnách pro včelaře či ve specializovaných zahradnických prodejnách dráty zlaté a stříbrné. Měděné drátky získáme ze starých traf. Černý oxidačně žíhaný drát lépe vzdoruje korozi.

Nářadí a pomůcky

Nářadí pro drátování, foto med

Práce s drátem vyžaduje nářadí, jako jsou čelní štípací, boční štípací, kulaté a ploché kleště. Velký čalounický špendlík nám pomůže při srovnávání jemných drátků – např. při drátování kraslic. Aby nám uhlazovaný drát neprořízl prsty, použijeme na vyrovnávání drátů kousky silnější kůže. Pro práci můžeme používat i staré rukavice. Prsty jsou v nich obratnější, ale rukavice se rychle rozedřou.

První pokusy

Odrátovaný kamínek, foto med

Drátování je náročné jen co se týká doby, než dostaneme drát „do ruky“. Odrátování menšího předmětu by nemělo zabrat více než dvě hodiny. Pak už to jde skoro samo. Pro první pokusy je nejlepší nádoba se žlábkem v horní části – vodící drát se do něj lépe uvazuje. Pro začátek je dobrý měkký měděný drát, s nímž se pracuje snáze. Když se zamotá, musí se proti směru roztočit, protože by se po napnutí přetrhl.

Technika jednoduchého drátování

Dno drátované nádoby, foto med

Na osnovní dráty namotáváme smyčky z drátu vodícího. Důležité je si být stále vědom, že musíme dráty, s nimiž pracujeme, křížit v pravém úhlu, aby se jejich spoje stáčely dohromady. Je-li úhel tupý, otáčíme vlastně jeden drát kolem druhého. Drát, s nímž právě pracujeme, musí být srovnaný a natažený, jinak pravidelná oka nevzniknou.

Nastavování drátu při pletení

Drátováním zdobený džbánek , foto med

Kleštičkami s úzkými čelistmi vytvoříme na konci drátu uzavřené očko, na začátku nového drátu vytvoříme očko pootevřené, provlékneme očkem zavřeným a kleštičkami uzavřeme – tak vodící drát nastavíme. Vodicí drát můžeme také nastavit smotáním obou konců. Kleštěmi vytvoříme očko a volný konec drátu stáčíme do ozdobné spirály, kterou přitiskneme do otvoru oka v pletenině.

Pracovní postup drátování nádoby:

Drátenické výrobky, foto med
  1. Na drátování středně velké nádoby ustřihneme asi 100 cm vázacího drátu a podle obvodu 8-10 drátů dvojnásobné výšky nádoby. Budou tvořit paprsky osnovy a ty budeme vázat na vodicí drát.
  2. Každý ze paprsků osnovy uchopíme v polovině, v pravém úhlu zkřížíme s vodícím drátem, levou rukou kříž přidržíme a omotáme kolem vodícího drátu třikrát tak, aby oba konce drátu osnovy směřovaly dolů.
  3. Velikost budoucích oka závisí na počtu omotávání. Na vodící drát namotáváme dráty osnovy v pravidelných odstupech. Vodící drát s namotanými paprsky osnovy připevníme k hornímu obvodu nádoby.
  4. Kratší část vodícího drátu necháme volnou a později využijeme k vypracování ozdobné spirálky, s delším koncem budeme pracovat. Oplétáme jím dvakrát jednotlivé paprsky osnovy. Vznikají tím první oka.
  5. Když dopleteme ke dnu nádoby, budou na vodicím drátu namotány všechny paprsky osnovy po celé délce. Zde jej odstřihneme a pokračujeme omotáváním dalšího paprsku na konec dalšího očka.
  6. Kleštičkami odstřižené konce zahneme a do pleteniny zamáčkneme tak, abychom se o ně nepoškrábali. Konec vodícího drátu můžeme využít k vytvoření další ozdobné spirálky.
  7. Na závěr síť od shora dolů utáhneme: dráty jednotlivých ok na nádobě úzkým zobáčkem kleští pootočíme. Pletenina je teď pevná, a navíc vznikl další zdobný prvek.
Přejít nahoru