Opravy zásuvek

ilustrační foto k opravám zásuvek
Opravy zásuvek, foto HKK

Zásuvky se i při běžném, ale častém otevírání a zavírání mohou rozviklat nebo jinak poškodit a co potom s nimi? Uvolněné spoje můžeme velmi jednoduše opravit, přičemž spoje, které pevně drží necháme nedotčené. Než se do opravy zásuvek pustíme, je třeba poškozenou zásuvku rozebrat na jednotlivé díly a spoje zbavit zbytků starého lepidla. Poté díly znovu slepíme.

Opravy zásuvek se mohou týkat čela, dna, dorazů a zarážek nebo úchytek a madel. Čela zásuvek jsou k bokům často připojená spoji na ozub, které se rozebírají jen velmi obtížně. Je-li to nutné, vyrazíme opatrně boky dřevěnou paličkou.

Dna zásuvek

Úchytky zásuvek, foto med

U staršího nábytku bývají dna zásuvek vyrobena z tenkých slepených prkének a ta často praskají – buď proto, že neunesou zátěž, nebo sesycháním. Jejich výměna není jednoduchá, protože jsou většinou uložena v drážkách v bocích zásuvek. Jinými slovy řečeno, abychom mohli vyměnit jedno prasklé prkénko, musíme rozebrat celou zásuvku.

Dorazy, zarážky, pojezdy

Často se setkáme s poškozenými dorazy a zarážkami zásuvek. Většinou jsou tato poškození způsobena uvolněnými nebo prasklými pojezdy. Jakmile začne zásuvka přejíždět přes dorazy, musíme poškození opravit co nejdříve. Vypadne-li totiž zásuvka z pojezdů, může se vážně poškodit její dno, které se pak opravuje velmi obtížně. Nejčastější příčina váznutí zásuvek je v pojezdech. Zásuvku vyjmeme a zkontrolujeme jejich stav. Jsou-li uvolněné, znovu je upevníme. Zásuvky mohou váznout také proto, že byly nedbale vyrobeny a pojezdy jsou příliš úzké. V takovém případě pojezdy odmontujeme a vyměníme za odpovídající.

Madla a úchyty

Také madla a úchyty se často uvolňují. V žádném případě takovou vadu neopravujeme vkládáním kousků papíru do otvorů pro madla nebo úchyty, jen bychom tu otvor zvětšili a z dlouhodobého hlediska situaci ještě zhoršili. Podstatně lepším řešením je zpevnit uchycení madla lepidlem, jež vyplní i drobné škvíry. Jsou-li však škvíry příliš velké, rozmícháme lepidlo s jemnými pilinami a pokusíme se mezery vytmelit. Jestliže jsme úchytku ztratili nebo zlomili, jen těžko budeme shánět shodnou náhradu. Ulomenou úchytku upevníme vrutem ze zadní strany čela zásuvky. V takovém případě musíme díru po úchytce vyplnit vhodným kolíčkem.

Pracovní postup

Komoda, foto med
  1. Zásuvku rozebereme. K uvolnění spojů, slepených kostním klihem nebo jiným lepidlem živočišného původu použijeme vodu nebo páru. Nepoužíváme sílu, počkáme, až se lepidlo rozpustí, protože bychom mohli nevratně poškodit ozuby.
  2. Zbytky lepidla ze spoje odstraníme hraněným dlátem. Na novém dílu tužkou nebo nožem vyznačíme umístění jednotlivých ozubů, díl přitom pevně tiskneme k čelu zásuvky. U větších dílů použijeme truhlářské svěrky.
  3. Vyřízneme nové ozuby. Vhodným nástrojem je vyřezávací nebo lupenková pilka. Vždy řežeme po vnější straně vyznačených rysek. Konečný tvar ozubů začistíme až na konec hraněným dlátem. Také vnitřní části spojů začistíme dlátem bez použití paličky.
  4. Potřebujeme-li zúžit boky čepů, použijeme nejlépe pilu čepovku a díl, na kterém pracujeme, upneme. Pilou také odřízneme všechny přebytečné části ozubů, ale dáváme pozor, abychom je příliš neztenčili.
  5. Když do sebe jednotlivé části spoje dokonale zapadají, natřeme plochy spoje lepidlem a zásuvku znovu sestavíme.
Přejít nahoru