Jedovaté pokojové rostliny

Krásně kvetoucí Hvězdník je jedovatý
Hvězdník, foto med

Při nákupu okrasných rostlin se dozvíme maximálně, jak o ně pečovat a jen málokdy nás upozornění na to, že některé mohou být i nebezpečné. Bylo by dobré vědět, které z nich jsou jedovaté pokojové rostliny. Ty mohou ohrozit málo rozumné bytosti, ať už jsou to zvídavé malé děti nebo do všeho hryzající domácí zvířata.

Žijí-li v bytě s jedovatými rostliny, jen dospělí lidé s odrostlými dětmi, ničeho se neobávejme, stačí trocha opatrnosti. Hůře jsou na tom rodiny s dětmi, jejichž nenechavé prstíky a touha ohmatat si všechno neznámé jazykem mohou mít v tomto případě tragické následky. Zle mohou dopadnout i některá domácí zvířata. Proto bychom měli pečlivě zvážit jejich pěstování a umístění.

Působení jedů

Lopatkovec, foto med

Některé jedy působí na srdce, jiné na nervovou soustavu, trávicí nebo dýchací ústrojí, další na vylučovací orgány, mnohé dráždí sliznice a kůži. Jedovaté látky mohou být obsažené v celé rostlině rovnoměrně nebo jsou v některé její části koncentrovanější, případně jsou jenom v kořenech, hlíze či cibuli, v plodech či listech.

První pomoc

  • Pokusit se zjistit příčinu otravy, identifikovat a zajistit rostlinný materiál, který postižený snědl
  • uvolnit dutinu ústní
  • odstranit jedovatou látku ze zažívacího ústrojí a tím zabránit dalšímu vstřebávání, tzn. vyvolat zvracení nebo průjem (pokud se nedostaví samovolně)
  • podávat vlažnou vodu a aktivní (živočišné) uhlí
  • zabránit prochladnutí
  • zajistit dohled nad postiženým
  • zařídit lékařskou pomoc

Jedovaté pokojové rostliny – přehled nejběžnějších

Difenbachie, mramornatka (Diffenbachia)

Difenbachie, foto med

– na kmínku vyrůstají široce oválné listy, svrchu leskle tmavozelené s dekorativními bílými vzory (mramorované nebo pruhované). Zřídka vytváří žlutou palici drobných květů s kornoutovitým toulcem. Zejména stonek Difenbachie obsahuje rafidy (jehlicovité krystaly šťavelanu vápenatého), které při dotyku poškozují oči, pokožku a trávicí ústrojí s následným sliněním, vznikem otoků a křečemi. Většinou má otrava mírnější průběh, protože nepříjemné podráždění zabrání další konzumaci nebo dotyku, údajně však může končit i smrtí. Podává se dostatek tekutin, nutná je následná lékařská péče.

Hvězdník, zornice (Hippeastrum)

Hvězdník, foto med

– cibulnatá květina s dlouhými mečovitými listy. Mezi nimi vyrůstá jeden nebo dva stonky s 2-4 poměrně velkými, nálevkovitě zvonkovitými květy. Hlavně v cibuli obsahuje Hvězdník alkaloidy, jedovaté pro člověka i pro zvířata. Po konzumaci se dostavuje malátnost, zvracení, bolesti břicha. Při první pomoci musíme dodržovat obecná pravidla. Otravy jsou však málo pravděpodobné.

Kala, kornoutice  (Zandeschia)

Kala, foto med

bažinná rostlina s oddenkem nebo hlízou a střelovitými listy. Drobné květy tvoří květenství (palici) chráněné kornoutovitým listenem – toulcem. Drobné jehlicovité krystaly šťavelanu vápenatého poškozují pokožku, v případě požití se dostavuje pálení v dutině ústní a zvracení s prudkým žaludečním a střevním katarem. Doporučuje se podávat hodně tekutin a lékařská léčba. V rostlinné šťávě byly identifikované

 Tenura, tchynin jazyk (Sanseviera trifasciata)

Tchynin jazyk, foto med

– ze silného oddenku vyrůstají mohutné trsy listů, které jsou vyduté, kopinatého tvaru, s příčným šedobílým pruhováním. Květenství zelenavě bílých vonných květů vyrůstá z úžlabí listů. Celá rostlina obsahuje fotosenzibilizující látky zvané furanokumariny, které poškozují pokožku při současném působení slunečního záření. Dále jsou přítomny silice, hořčiny a alkaloidy. Při styku rostliny s pokožkou s Tenurou a následném oslunění se vytvoří obtížně se hojící puchýře i ekzémy.  Další jedovaté pokojovky ZDE.

Přejít nahoru