Jak vyměnit rozbité sklo – řezání skla

Rozbitá okna, foto TAM

Rozbité sklo si můžeme většinou vyměnit sami, kromě případů izolačních skel, kdy tuto práci musíme svěřit odborné firmě. Ale pokud je jedná o vysklené jednoduché okno, okénko do světlíku nebo do sklepa, o dekorační sklo v interiérových dveřích a podobně, nepředstavuje řezání skla a výměna tabule skla žádný problém.

Rozbité sklo nejprve musíme vyjmout. Nezatmelenou tabulku tak, že sundáme lišty, které sklo přidržovaly v rámu. Obvykle bývají čtyřhranného nebo trojúhelníkového průřezu. Uvolníme je tak, že zasuneme dláto v blízkosti hřebíčku mezi rám a lištu a tu pak vytáhneme jakoby pumpováním.

Odstranění zatmelených skel

Rozbité okno, foto archiv

O něco náročnější je výměna zatmelených skel. Velké nerozbité části i zbylé střepy nejprve vytlučeme kladivem. Rozbité sklo přitom zakryjeme silnou látkou, aby se střepy nerozlétly po celé místnosti. Jestliže některé části ještě drží, postup opakujeme a sklo vytlučeme až na úroveň tmelu. Někdy tmel pod všemi vrstvami laku drží tak pevně, že ho vypáčíme jen s vynaložením hrubé síly. Pomůžeme si kladivem a starým dlátem. Přitom používáme ochranné brýle. Při odstraňování tmelu dáváme pozor, abychom nepoškodili dřevěný rám.

K novému zasklení potřebujeme

Okenní sklo, látku, novinový papír, sklenářský tmel, lišty, sklenářské hřebíčky, terpentýnový olej. Z nářadí kladivo, starší dláto, nůž na sklo, vrták na sklo, nůž na tmelení. Měli bychom použít ochranné brýle a pracovní rukavice.

Pracovní postup

Okno, foto med
 1. Změříme rám.
 2. Změříme sklo.
 3. Nařízneme skleněnou tabulku.
 4. Sklo zlomíme.
 5. Oblý řez provedeme po malých kouscích.
 6. Vyvrtáme otvory do skla.
 7. Vsadíme sklo, upevníme lišty, zatmelíme, zatlučeme hřebíčky.
 8. Drátěné sklo uřízneme a ulomíme.

Tažené sklo

Sklo používané k zasklení oken či dveří bývá většinou tažené tabulové či okenní sklo. Prodává se ve třech tloušťkách: jednoduchá = 2 mm, střední = 3 mm, dvojnásobná = 4 mm. Tlustší sklo se volí spíše pro velké plochy a pro plochy vystavené větru. Místo okenního skla však můžeme použít i běžné ploché sklo, jež se prodává v tloušťkách 1 až 6 mm. Pro pracovní plochy stolu apod. potřebujeme sklo tlusté až 15 mm.

Tvrzené sklo

Jestliže se sklo zahřeje až na teplotu blízkou bodu tání a pak se prudce ochladí, zvětší se jeho tvrdost až na pětinásobek původní tvrdosti. Takto tvrzené sklo se pak používá pro venkovní dveře (verandy) nebo stolní desky. Samozřejmě, že řezat ani vrtat ho sami nemůžeme, proto při zadávání takové zakázky udáme jeho rozměry co nejpřesněji. Při objednávce skla je důležité uvádět nejdříve výšku a pak teprve šířku skla. Jisté je, že směr toku skla tabulky, daný výrobním postupem, proběhne vždy ve směru svislém: sklo v rámu stojí a namáhání v krutu, způsobené vlastní vahou, se snižuje na minimum.

Dekorační sklo

Okno s dekoračním sklem, foto med

Dekorační sklo se vyrábí v nejrůznějších vzorech a barvách. Používá se k zasklívání dveří, přepážek pro dělení pokojů, na poličky nebo jen jako vnější či vnitřní ozdoba domů. Tabuli skla přenášíme ve svislé poloze, aby se nekroutila. Použijeme rukavice nebo přes ostré hrany položíme podložku.

Rozměřování a řezání skla

Při vyměřování nové tabule záleží na pečlivosti. I pár milimetrů špatného měření může způsobit, že nám uříznutá tabulka nebude k ničemu. I jedná-li se o změření několika stejných tabulek, změříme každou zvlášť. Od vnitřního rozměru rámu se odečítají na výšku i na šířku 3 mm, aby bylo dost prostoru při vsazování tabulky. Sklo při řezání položíme na čistou a rovnou pracovní plochu. Nůž na sklo vedeme podél pravítka, řez povedeme jen z jedné strany skla. Musí být slyšet skřípání skla. Linii řezu i nůž předem postříkáme trochou terpentýnu, nutné je to však jen u silnějšího skla. Sklo s plastickým povrchem řežeme vždy pouze z hladké strany, jinak se nůž o hrbolky zarazí a řez nebude přímý. U složitějších tvarů si vyrobíme si šablonu. Tu položíme při řezání pod sklo, takže se podle ní při práci řídíme. Nůž na sklo vedeme podél ocelového pravítka.

Lámání tabule

 1. Naříznutou tabulku položíme přes pravítko a podél řezu do skla ťukáme. Tak vznikne řada jemných lomů.
 2. Pak uchopíme opatrně, ale pevně sklo do rukou a tabulku naráz zlomíme. Síly k tomu mnoho nepotřebujeme.
 3. U větších tabuli se doporučuje jiná metoda lámání: podložíme linie řezu tyčí a obě křídla tabule, připravené jako v předchozím případě, stlačíme k podložce.
Přejít nahoru