Design začíná promlouvat i do vstupních dveří

Domovní dveře
Vstupní dveře, foto archiv

Během posledních let začal design výrazně pronikat i do oblastí, které byly předtím doménou úspor energií a levné výroby. Jednou z takových oblastí jsou vstupní dveře. Ty po mnoha letech, kdy jim vládly plastové vchodové dveře, pomalu začínají objevovat krásu a možnosti pryskyřice a podobných materiálů. Tyto alternativy se vyznačují jednak lepšími tepelně – izolačními vlastnostmi a hlavně většími možnosti při designové tvorbě dveří.

HPL dveře

Jednou z novinek ve stavebnictví jsou HPL dveře. Jsou založené na technologii lisovaných pryskyřicových desek. Oproti klasickým plastovým dveřím nabízejí svým majitelům lepší akustické a termo–izolační schopnosti. Jejich sendvičový profil výrazně zlepšuje zabezpečení domácnosti. Vzhledem ke konstrukci dveří dávají HPL dveře zajímavé možnosti na poli designu. Majitel domu si své dveře může navrhnout sám, neboť jednoduchost výroby mu to umožňuje bez výrazných komplikací. Nevýhodou vchodových dveří, u kterých je využita technologie HPL desek, je bohužel jejich cena. Jsou v porovnání s klasickými dveřmi o něco dražší.

HPL panely

HPL panely, foto archiv

Za lepšími tepelnými a akustickými vlastnosti HPL dveří stojí využití konstrukce HPL panelů. Ty mají v základě tři varianty provedení. První varianta je tvořená dvěma svrchními deskami z pryskyřice, jež jsou vyplněné extrudovaným polystyrenem. Jde o základní a nejlevnější variantu, která postrádá vysoký bezpečnostní standart. Druhá varianta HPL panelů je bohatší o AL desku, která je vsunuta do extrudovaného polystyrenu. Tato verze HPL panelu je dražší, avšak méně propouští teplo a lépe zabezpečuje. Poslední možnost, s jakou se lze na trhu nejčastěji setkat, HPL panelů je rozdělení extrudovaného polystyrenu PRR deskou. Takovéto dveře mají vysoký bezpečnostní standart a používají se především ve vilách a velkých rodinných domech.

Jednoduchost designu

Díky jednoduchému skládání dveří si každý potenciální majitel může zvolit, jak jeho vstupní dveře budou vypadat. Vedle imitace dřevěných povrchů si lze navolit i klasický vzhled. Ten lze doplnit různými rámečky z umělých nebo kovových materiálů. Především pak ženy ocení možnost vyměnitelné skleněné výplně za jimi zvolené typy skel. Jednoduchost a originalita takových vchodových dveří dává majitelů zajímavou vizitku pro všechny návštěvníky, neboť vstupní dveře již dávno nejsou pouze záležitostí užitkového stavebnictví. Jde o první dojem, který si návštěvník o majiteli nemovitosti udělá.

Přejít nahoru