Tradice a svátky

Perníkový betlém

V městě Betlémě, kde probíhalo sčítání lidu, jehož se zúčastnili i Josef s Marií, byly již všechny hostince plně obsazené. […]

, , , ,