Odvoz odpadů a dovoz stavebních materiálů v Praze

odvážení odpadu
Odvoz odpadu, foto archiv

Při rekonstrukci domu i bytu vzniká množství stavebního odpadu, kterého se potřebujeme zbavit. Ze zákona nesmíme suť házet do kontejnerů pro směsný odpad, nejspíš by se tam ani nevešel. I z přestavby a vyzdění umakartového jádra v malé panelákové koupelně vznikne tolik suti, že pohodlně zaplní velkokapacitní kontejner. O odvoz odpadu v Praze  se nejlépe postará objednaná firma, která zajistí i jeho recyklaci. A stejná firma se postará i o dovoz stavebního materiálu.

Stavební suť, foto Michal

Stavební odpad je materiál, který vznikne demolicí nebo přestavbou domu, bytu nebo jen jejich částí. Klasická stavební suť jsou zbytky cihel, omítek a barvy, dřevěné stavební prvky jako konstrukční trámy, krovy, dveřní zárubně, okna, také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, tj. dráty a vodovodní a odpadní potrubí. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný postup pro běžného občana je odvoz stavebního odpadu na sběrný dvůr, lépe objednání odvozu specializovanou firmou, například v Praze ji najdete na adrese http://www.assmann.cz. Firma, která se specializuje na odvoz odpadu, nám vystaví potvrzení o jeho zákonné likvidaci.

Rychle a levně

Odvoz sutě, foto Michal

Po Praze a okolí firma Siegl.cz přistaví kontejner nejpozději do čtyř hodin od objednání. Přesněji nám to sdělí dispečer, jehož číslo najdeme na http://www.siegl.cz. Velikost kontejnerů je od 3 m³ do 40 m³ a jejich cena se pohybuje od necelých 1500 Kč. Často se potřebujeme zbavit i jiného odpadu, než je stavební suť. Výše zmíněné firmy odvezou v podstatě jakýkoliv odpad, ať již z vyklízení bytů, sklepů, garáží, skladových prostor, hal apod. Kromě likvidace odpadů se firma zabývá i dovozem písku, štěrku, kačírku, zeminy a dalšího sypkého materiálu, a to také nejpozději do čtyř hodin od objednání. V případě zpětného vytížení kontejneru je doprava stavebního materiálu zdarma.

Šetrně k životnímu prostředí

Po odvozu firma odpad roztřídí na jednotlivé komodity, jako je dřevo, plast, sklo, papír, kovy, suť, beton… Většinu odpadu lze totiž dále využít. Ten, který nelze, odvážíme na skládky či do spalovny. Po správném uložení odpadu na skládce vzniká při jeho rozkladu plyn, který lze dále využívat jako energetický zdroj například k vytápění. Stavební a demoliční odpady jsou pro naši republiku významným zdrojem druhotných surovin. Recyklovaná stavební suť se používá například k zásypu nebo jako podklad pod silnice, ke zpevnění terénu apod. Jedna tuna vytříděného papíru zachrání až sedmnáct vzrostlých stromů. Ze skla se vyrábějí tepelné izolace, nebo přísada do speciálních betonů a brusných hmot. Z ojetých pneumatik získáváme textilní vlákna a ocelové dráty. Z pryžového granulátu se dělají pryžové zámkové dlažby, umělé povrchy na hřiště, izolační desky a tlumiče. Najmout si firmu na odvoz našeho odpadu má určitě smysl a výhody to přináší všem.

Přejít nahoru