Jarně osázené truhlíky pro balkony

Jarně osázený truhlík s primulemi, maceškami a sedmikráskami
Macešky, primule a sedmikrásky, foto med

Sezona pro běžné balkonové květiny, jakými jsou například Pelargónie, Muškáty, Begonie, začíná až po „ledových mužích“, tedy v druhé polovině května. Ale ani na jaře nemusejí zůstávat naše okna a balkony holé. Jarně osázené truhlíky a další pěstební nádoby méně zimomřivými jarními květinami v mezičase okna ozdobí. Budeme-li do truhlíků sázet cibule jarních květin, začneme již teď. Osázený truhlík pak zalijeme a necháme v chladnější místnosti nebo v chodbě.

Prvosenky, foto med

Aby truhlíky osazené jarními cibulovinami a dalšími rostlinami pestře kvetly od března do května, vybíráme do nich rostliny nižšího vzrůstu, tedy spíše plané druhy a nízké kultivary do výšky 30 cm. Vyšší rostliny mohou být jen v naprostém závětří, kde nehrozí, že je zlomí vítr. Ze stejného důvodu nejsou vhodné ani i květiny plnokvěté s těžkými hlavami.

Vhodné květiny pro jarní truhlíky

Pryskyřník, sedmikrásky, drátovec, břečťan,,,. foto med

Do jarních truhlíků můžeme vysadit všechny jarní cibuloviny – pro nízkou variantu modřence, šafrány, ladoňky, botanické tulipány, hyacinty. Velmi brzy začínají kvést Kaufmannovy tulipány a později další druhy. Z dalších nízkých rostlin pak můžeme volit ještě sasanky, pomněnky, plnokvěté sedmikrásky, macešky, primule… Mezi vyšší vhodné rostliny, které mohou tvořit dominantu truhlíku, patří středně vysoké tulipány, narcisy a fialy (chejr).

1. příklad osázení truhlíku:

Jarní truhlík, foto med

(standardní truhlík 15 cm širokého a okolo 100 cm délky):

– zářivě šarlatově červené Kaufmannovy tulipány (Tulipa kaufmanniana Showwinner), žluté plnokvěté rané tulipány Monte Carlo, žluté Narcisy bramboříkovité (Narcismus cyclamineus Tete-à-tête), žlutporanžové Narcisy okolíkaté (Narcismus jonquilla Baby Moon), bílé Prvosenky bezlodyžnaté (Primula vulgarit), modré modřence (Muscari armeniacum Hevenly Blue), modré macešky (Viola x wittrockiana Crystal Bowl Blau).

Různé druhy tulipánů střídáme jako dominanty zarámované drobnými mnohokvětými rostlinami. V březnu rozkvetou první tulipány spolu s malými něžnými narcisy bramboříkovitými, které nesou na stonku dva až tři působivé květy. Jakmile odkvetou, hlásí se ke slovu poupata další skupiny rostlin. Modré věžičky modřenců okouzlují jako jemné světelné body, žluté plnokvěté tulipány na sebe strhávají pohledy, zatímco v květnu půvabné květy narcisů okolíkatých šíří sladkou vůni. Od března do května tvoří prvosenky bezlodyžné a macešky neúnavně kvetoucí podrost.

2. příklad osázení truhlíku:

Sedmikrásky a Tulipány třepenité, foto med

(standardní truhlík 15 cm širokého a okolo 40 cm délky):

– ve středu dominují vysoké bílé plnokvěté narcisy se žlutým středem, ty jsou obklopené nízkými ohnivě žíhanými botanickými tulipány. Po okrajích jsou nízké různobarevné primule a převislý panašovaný břečťan. Zvolené květiny nádherně voní.

Obě tyto varianty ukazují, jak jásavě barevné a především dlouhodobé může být jaro na balkoně. Jinak je samozřejmě na každém, jakými květinami svůj jarní truhlík osází.

Hustota výsadby

Macešky a sedmikrásky, foto Eva

Rostliny potřebují k životu určitý prostor. V omezených možnostech truhlíku musíme proto s množstvím rostlin dobře hospodařit. V běžných balkónových truhlících (průměrně 20 cm hlubokých a 15 cm širokých) prostor rychle zaplníme už několika málo květinami. Při příliš husté výsadbě se kořeny tísní a rostliny se nemohou dobře vyvinout. Jako základní pravidlo pro osázení truhlíků platí: mezi většími cibulemi ponecháváme prostor na šířku dvou až tři prstů, malé mohou být vsazeny hustěji. Místo mezi trvalkami by mělo zůstat na šířku dlaně.

Příprava nádoby na sázení

Sedmikrásky, pomněnky a macešky, foto med

Používáme vysoce hodnotnou, strukturálně stabilní pěstitelskou zeminu, která se nespéká ani neslepuje, nýbrž zůstává propustná. Dobrá zemina obsahuje základní zásobu živin, která vystačí na celou dobu růstu jarních květin. Takovou zeminu si můžeme namíchat sami. Smícháme stejný díl zahradní zeminy, drcené borky (kůry) a kompostu. Přidáme několik hrstí hrubého říčního písku.

Starší truhlíky řádně očistíme. Na dno nasypeme asi 5 cm silnou vrstvu z keramzitu nebo štěrkopísku. Na to položíme geotextilii nebo alespoň gázu, která zamezí, aby při zalévání nebyla vyplachována zemina do drenážní vrstvy. Z jakého materiálu je pěstební nádoba, nehraje velkou roli, důležitější je odtokový otvor, aby přebytečná voda mohla odtékat! Do truhlíku pak vysadíme cibulky do odpovídající hloubky: malé cibule do 5 až 8 cm hloubky, větší (např. tulipánů) sázíme 10 až 15 cm hluboko.

Na konci sezony

Narsidy a primule, foto med

V polovině května, kdy nadchází doba osázení truhlíku letničkami, jarní sestavy odstraníme a uklidíme. Cibule a hlízy nemohou zůstat v truhlíku více let, protože by v těsném prostoru nenabraly dostatek sil pro nové květy. Vyjmeme je a položíme ve svazcích i se zbytky listů do stinného místa na zahradě a přikryjeme je zeminou. Po zežloutnutí listů cibule a hlízy očistíme a uskladníme. Na podzim je můžeme vysadit přímo na zahradě. Zvlášť dobře vyvinuté cibule můžeme opět použít pro výsadby na balkonech nebo k rychlení na vánoční stůl. Nemáme-li zahradu, můžeme vložit cibule a hlízy do bedničky se zeminou z truhlíku a na stinném místě na balkoně je nechat dozrát (chránit před sluncem je můžeme chvojím). Truhlíky naplníme novou zeminou a osázíme letničkami.

Přejít nahoru