Obkládačky a dlažba v koupelně

obklady v koupelně

Než začneme s obkládáním koupelny, spočítáme si, jaké množství obkládaček a dlaždic budeme potřebovat. Musíme počítat s rezervou, neboť při pokládce se může několik kusů zničit. Také je vhodné pár dlaždiček si schovat pro případnou budoucí výměnu, například. Pro výpočet spotřeby platí, že k počtu metrů čtverečních plochy k obložení připočteme pět procent na prořez a pět procent jako rezervu. Obkládačky a dlažba mají potřebné množství lepidla uvedené na obalu výrobku.

Začneme přípravou podkladu. Jak omítku, tak i sádrokartonové panely musíme nejprve ošetřit penetračním nátěrem, abychom snížili nasákavost stěn. Místa, kam může dosáhnout stříkající voda, tedy okolí sprchy a vany, opatříme vhodnou hydroizolací.

Nářadí a materiál

Kromě obkladů a dlažby budeme potřebovat flexibilní lepidlo na dlažbu, spárovací hmotu a vhodný silikon, distanční křížky a ukončovací a rohové lišty, pro dekoraci pak vybrané listely. Pro práci v koupelně se používá tzv. sanitární silikon, který musí mít dlouhodobé fungicidní schopnosti, barevnou stálost a hygienickou nezávadnost. Z nářadí využijeme zubatou stěrku, gumové a pěnové hladítko, řezačku dlaždic, případně i kleště na lámání dlaždiček a malé špičaté kladívko. Řezačku si lze půjčit v půjčovně nářadí. Pro vytvoření potřebných otvorů v obkladech budeme potřebovat vrtačku.

Izolace

spárování
Spárování, foto med

V koupelně vše začíná izolačními pracemi, a to proto, že voda může pronikat i těmi nejmenšími trhlinami ve spárách, což může vést k vzniku nákladných škod. Opatříme si flexibilní izolační hmotu, která se na podklad nanáší jako barva. Většinou jsou nutné dva nebo tři nátěry, které necháme zcela vyschnout. Na rohy, hrany a trubky můžeme použít těsnící pásky a manžety.

listely v obkladech
Listely v obkladech, foto med
 • Savý podklad, jakým je například sádrokarton, natřeme penetračním nátěrem. Místa v dosahu stříkající vody kolem vany a ve sprše opatříme speciálním izolačním nátěrem. Do rohů navíc můžeme použít izolační lepicí pásku a pro vývody rour speciální těsnící manžety.
 • Na stěnu narýsujeme podle vodováhy linku pro pokládání první řady. U stěn určíme kolmici olovnicí. Kromě toho promyslíme pokládku tak, aby na konci řady nezbyly kusy, které budou podstatně užší než polovina dlaždičky, protože takové zakončení není na pohled zrovna půvabné. Na položení první řady nejvíce záleží, ostatní se budou řídit podle ní. Podél linky nalepíme maskovací malířskou pásku, kterou po nanesení lepidla odstraníme.
 • Lepidlo namíchané podle pokynu výrobce po částech naneseme na plochu a zubatou stěrkou rovnoměrně pročešeme. Obkládačky pokládáme do podkladu z lepidla podél vyznačené linie. Tam, kde později budou připevňovány nařezané díly, přebytečné lepidlo seškrábeme.
 • Po částech pokračujeme a dbáme na správné řazení bordur nebo jinak barevných obkládaček. Zamýšlené vzorování si zakreslíme předem.
 • Použijeme distanční křížky, které vtlačíme do vrstvy lepidla. Podle nich dlaždičky vyrovnáme a spáry budou rovnoměrné. Před zaschnutím lepidla křížky vyjmeme.
 • Pro zásuvky, vývody rour apod. vyřízneme v obkládačkách odpovídající otvory, které si po obvodu předvrtáme. Poté otvor vyklepneme kladívkem. Malé nerovnosti odstraníme kleštěmi na lámání dlaždiček. Některé obkládačky budeme muset přesně nařezat na potřebnou velikost.
 • Přechody a zakončení použijeme příslušné lišty. K čisté montáži přes roh je přiřízneme na pokos. Lišty zamáčkneme přímo do vrstvy lepidla před pokládáním obkládaček a to tam, abychom v případě nutnosti mohli pohnout lištou ještě před zaschnutím lepidla. Zajistíme tak na všech hranách obložení čisté přechody.
 • Spárovací hmotu namícháme podle návodu a do spár ji vtlačíme pryžovou stěrkou. Jakmile tmel začne zasychat, vyčistíme plochu vlhkou houbou nebo pěnovým hladítkem. Nakonec obložené a vyspárované stěny vyleštíme suchým hadrem.

Postup při pokládání dlažby

pod obkladem izolace
Obložené umyvadlo, foto med
 • Podlahu natřeme základním nátěrem, lepidlo tak okamžitě nevsákne a dlaždice budou dobře držet.
 • Chceme-li pokládat dlaždice diagonálně, vyznačíme si průběh předem. Směr pokládání určíme i tak, že zjistíme polohu podélné a příčné osy místnosti a mezi nimi vyznačíme linky pod úhlem 45 stupňů. V rohových místech je někdy třeba šikovnosti, aby dlaždice byly správně navázány. Proto je nutné velmi přesně měřit. Nebo dlažbu nejprve položíme na sucho a zakreslíme.
 • Naneseme lepidlo a zubatou stěrkou ho pročešeme. Poté začneme s pokládáním dlaždic. Nejprve je ale správně nařežeme na řezačce. Při diagonálním pokládání dlaždice jednoduše úhlopříčně rozřízneme.
 • Spárovací hmotu do vlhkých prostor vtlačujeme do spár pryžovou stěrkou. Dbáme na to, aby byla pečlivě vyplněna každá spára. Zavadající plochu zavčas očistíme.

Spárovaní silikonem

Abychom dosáhli rovné a čisté spáry, oblepíme ji shora a zespodu krepovou páskou. Spáru vyplníme sanitárním silikonem požadovaného odstínu a začistíme ji prstem namočeným do prostředku na mytí nádobí a uhladíme. Více ZDE.

Přejít nahoru