Opracování kamene a jak ho čistit

 Comments Off on Opracování kamene a jak ho čistit
Nov 012015
 

kámen

Kamenictví patří mezi nejstarší řemesla a souvisí s vývojem sochařství a stavitelství. V kulturní historii lidstva sehrál kámen významnou roli, podle způsobu, jakým byl opracován, se dozvídáme, jak lidé žili i v době, ze které nejsou dochované žádné písemné památky. Opracování kamene dalo dokonce pojmenování nejdelšímu úseku lidských dějin, době kamenné.

Číst článek »

Krása českých krajek

 Comments Off on Krása českých krajek
Apr 092013
 

Kdy lidé objevili krajku a začali jí zdobit své oděvy, se přesně neví, ale krajka se pravděpodobně zrodila v Malé Asii, zprvu je jako ozdobená rybářská síť. Nejstarší na Kypru objevené kostěné paličky k paličkování krajky pocházejí asi z 4. století našeho letopočtu. Od té doby se obliba krajky stoupá a klesá ve velkých módních vlnách. V současnosti bere horduli a paličky do ruky více žen, než by se dalo čekat. Samo paličkování je příjemný relax.

Číst článek »

Zvony a zvonařství

 Comments Off on Zvony a zvonařství
Mar 032013
 

Zvon je kovový hudební nástroj kalichovitého tvaru, který slouží ke svolávání věřících k modlitbě. Mlčí jen v posledním pašijovém týdnu před Velikonocemi, a to od Zeleného čtvrtka po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu, kdy odletí podle pověsti pro papežské požehnání do Říma. V té době je nahrazují různé řehtačky, klapačky a hrkačky, s nimiž chodívali mladí chlapci koledovat. Na Bílou sobotu se zvony vracejí po Gloria a hlaholem všem oznamují „Byl jsem tam!“

Číst článek »